Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [116/146]
116
Свързване и работа с допълнително
оборудване
За да свържете
видеокасетофон като
използувате буксата
))
))
)
Свържете изхода за
антена на
видеокасетофона към
буксата за антена ) на
телевизионния приемник.
Препоръчваме Ви да
настроите видео сигнала
на програма с номер ‘0’.
Подробности ще намерите
в “Ръчна предварителна
настройка на програми” на
стр. 106.
Ако картината или
звукът имат смущения
Преместете
видеокасетофона по-
далеч от телевизионния
приемник.
Вход S/видео (Вход Y/C)
Видеосигналите могат да
се разделят на Y (по
яркост) и C (по цветност)
сигнали.
Това разделяне на
входните сигнали на Y и C
сигнали предотвратява
взаимното им влияние и
води до повишаване на
качеството на картината
(особено по яркост).
Телевизионния приемник е
снабден с 3 жака за S
входни видеосигнали, през
които тези разделени
сигнали могат да бъдат
директно подадени.
При включване на
видеокасетофон с моно
звук
Свържете само белия жак
към телевизионния
приемник и към
видеокасетофона.
Sadeje;ka"
Kolato cb∂psbate
texhnkata c q3/3/3
k∂m æpefhnr æahej n :3/
q3 k∂m safhnr æahej,
nskjizete saxpahbaheto.
Свързване на допълнително оборудване
Вие имате възможност да свържете допълнително аудио-видео оборудване към
телевзионния приемник като например видеокасетофон, видео компакт-дисково
устройство и стерео уредба.
Възможни изходни сигнали
Видео/аудио от телевизионен тунер
Видео/аудио от избран източник
Няма изходен сигнал
Bnfeo/Ayfno ot nsdpahnr nstozhnk :2/ q 2
Аудио сигнал (променлив)
Без изводи
Допустими входни сигнали
1 Нормален аудио/видео и RGB сигнал
2 Нормален аудио/видео и S-видео сигнал
3 Нормален аудио/видео и S-видео сигнал
Нормален аудио/видео и S-видео сигнал
4 Няма входен сигнал
5 Система централен
От менюто НАСТРО+КА НА ЗВУКА
настройте “Високоговорител” на
“Централен”
C
R/D/D/D-L/G/S/I
2/
1
2
3/
3
3 3
3
MONO
L/G/S/I R/D/D/D
PROGR
R
1
3
2
4
3
5