Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [43/146]
43
CZ
Systém pro oblíbené strany
Je možné si uložit až čtyři oblíbené teletextové strany na
teletextovou službu. Takto máte následné možnost rychlého
přístupu ke stranám, které často využíváte.
Ukládání stran
1 Použijte číselná tlačítka k volbě stránky, kterou si přejete zadat.
2 Stiskněte dvakrát
.
Ihned poté bude na obrazovce blikat výzva na barvu.
3 Posuňte pákovy ovládač na požadovanou barvu, pod kterou se
má zvolená stránka uložit..
Opakováním kroků 1 až 3 uložíte další 3 strany.
Zobrazení oblíbených stran
1 Stiskněte
.
2 Posuňte pákový ovládač k barvě, pod kterou je navržená strana
uložena.
Je třeba stisknout , jinak bude pracovat normalní systém
Fastext.
Používání funkce Fastext
Pomocí funkce Fastext můžete vyvolat stránky jediným stisknutím
tlačítka. Je-li vysílána stránka s Fastextem, objeví se ve spodní
části obrazovky barevně kódované menu. Barvy tohoto menu
odpovídají červené, zelené, žluté a modré na dálkověm ovladači.
Nastavte joystick na barvu, která odpovídá barvě příslušné
položky v menu. Během několika sekund se objeví zvolená
stránka.
Poznámka
Funkce Fastext pracuje
pouze tehdy, jestliže
daná stanice vysílá
signály Fastextu.