Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [44/146]
44
Připojení a ovládání dalšího zařízení
Připojení
videorekordéru do
zdířky
))
))
)
Připojte anténní výstup
videorekordéru do zdířky
) na televizoru.
Doporučujeme naladit
videosignál na
programovou pozici 0.
Podrobnosti naleznete v
kapitole Manuální
ladění na straně 34.
Je-li obraz nebo zvuk
rušený
Umístěte videorekordér
do větší vzdálenosti od
televizoru.
Vstup S video
(vstup Y/C)
Videosignály lze rozdělit
na složky Y (luminace
nebo jas) a C(chroma
nebo barva).
Oddělení signálů Y a C
zabraňuje jejich
vzájemné interferenci a
zlepšuje proto kvalitu
obrazu (zvláště jasovou
složku). Tento televizor je
vybaven třemi vstupními
zdířkami, jimiž lze přivést
oddělené signály přímo.
Připojení monofonního
videorekordéru
Zapojte do televizoru i do
videorekordéru pouze
bílý konektor .
Poznámka:
Pokud připojujete jiný
přístroj do zdířek q3/
3/3 na čelním
panelu a do :3/ q3
na panelu zadním,
dbejte, aby byl vypnutý.
Připojení dalšího zařízení
K tomuto televizoru můžete připojit další audiovizuální zařízení
jako je videorekordér, přehrávač videodisků a stereofonní hifi
systémy.
Výstupní signál
Video/audio z televizního tuneru
Video/audio ze zvoleného zdroje
Žádné výstupy
Video/audio ze zvoleného vstupu (stejný výstupní
zdroj jako na konektoru :2/ q 2)
Audio signál (variabilní)
Žádné výstupy
Přípustný vstupní signál
1 Normální audio/video signál a RGB signál
2 Normální audio/video signál a S video
signál
3 Normální audio/video signál a S video
signál
Normální audio/video signál a S video
signál
4 Žádné vstupy
5 Vstup pro středový reproduktor
Nastavte “Reproduktor” v menu
NASTAVENÍ ZVUKU na “Středový”.
C
R/D/D/D-L/G/S/I
2/
1
2
3/
3
3 3
3
MONO
L/G/S/I R/D/D/D
PROGR
R
1
3
2
4
3
5