Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [54/146]
54
1 Sprawdzenie załączonego osprzętu
Po wyjęciu całego zestawu z
opakowania kartonowego,
proszę skontrolować, czy
zestaw jest kompletny:
Pilot zdalnego sterowania RM-862
Dwie baterie R6 typu IEC
2 Włożenie baterie do pilota zdalnego sterowania
Etap 1 Przygotowanie sprzętu
Przed Rozpoczęciem
Proszę podłączyć wtyk antenowy IEC zamocowany na 75-
omowym kablu koncentrycznym (nie załączonym) do gniazda ø ,
umieszczonego na tylnej ściance obudowy.
Proszę zdjąć pokrywę. Proszę skontrolować
biegunowość,
prawidłową.
Uwaga: Proszę zawsze
pamiętać o usuwaniu
zużytych baterii w
sposób nie obciążający
naturalnego środowiska.
3 Podłączenie anteny
1
2
3
1
2
3
C
2/
1
R/D/D/D-L/G/S/I
2
3/
3