Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [38/146]
38
Sledování televizního programu
Neobjeví-li se po
stisknutí tlačítka U na
obrazovce žádný
obraz a svítí-li
indikátor pohotovosti
na televizoru, je
televizor ve stavu
pohotovosti.
Stiskněte tlačítko O
nebo jedno z číselných
tlačítek, abyste ho
zapnuli.
Tato kapitola popisuje základní funkce, které budete používat při
sledování televizních programů. Většinu funkcí lze vyvolat za
pomoci dálkového ovladače.
Zapnutí a vypnutí televizoru
Zapnutí
Stiskněte tlačítko U na přístroji.
Krátkodobé vypnutí
Stiskněte tlačítko u na dálkovém ovládání.
Televizor se přepne do stavu pohotovosti a indikátor pohotovosti
na přední straně televizoru se rozsvítí.
Opětovné zapnutí
Stiskněte tlačítko O, PROGR +/– nebo jedno z číselných tlačítek
na dálkovém ovládání.
Úplné vypnutí
Stiskněte tlačítko U na televizoru.
Za účelem úspory energie vám doporučujeme vypnout televizor
úplně, jestliže ho nepoužíváte.
Volba televizních programů
Stiskněte tlačítka PROGR +/– nebo číselná tlačítka.
Volba dvojmístné programové pozice
Stiskněte tlačítko ÷, potom číselná tlačítka.
Chcete-li zvolit např. 23, stiskněte ÷, 2 a 3.
Nastavení hlasitosti
Stiskněte tlačítko Á +/–.
Ovládání televizoru ovládacími
prvky na přístroji
Chcete-li zadat číslo programové volby, stiskněte tlačítka PROGR
+/–.
Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka Á +/–.
Chcete-li nastavit příjem videosignálu, stiskněte tlačítko
.
Pokyny k obsluze
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
PROGR
R