Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [48/146]
48
Oblast optimálního poslechu
Pro optimální kvalitu obrazu se pokuste umístit tento televizor tak,
abyste ho mohli sledovat z míst zakreslených na následujících
obrázcích.
Horizontální oblast optimálního poslechu
Pro vaši informaci
Vertikální oblast optimálního poslechu
Vzdálenost pro optimální
poslech
75˚
27,5˚
27,5˚
1.5 m a více
75˚
2,1m
(minimální optimální
vzdálenost)
2,1m
(minimální optimální
vzdálenost)
Vzdálenost pro optimální
poslech