Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [86/146]
86
Használati útmutató
Tévénézés
Ha a TV nem kapcsol
be a készülék U
gombjának
megnyomására, s a
készüléken található
készenléti lámpa ég,
úgy ez azt jelenti, hogy
a TV készenléti
üzemmódban van.
Ebben az esetben a O
vagy egy tetszőleges
számgomb segítségével
kapcsolja be.
Ez a fejezet ismerteti a tévénézés során használható
alapfunkciókat. A legtöbb műveletet a távirányító segítségével
végezzük el.
A televízió be- és kikapcsolása
Bekapcsolás
Nyomja meg a készülék U gombját.
Átmeneti kikapcsolás
Nyomja meg a távvezérlő f gombját.
A készülék ekkor készenléti üzemmódba kerül, s előlapján piros
fénnyel kigyullad a standby lámpa.
Ismételt bekapcsolás
Nyomja meg a távvezérlő O, PROGR+/– vagy tetszőleges
számgombját.
Végleges kikapcsolás
Nyomja meg a készülék U gombját.
Energiatakarékosscgi célból javasoljuk, hogy TV készülékét
használaton kívül teljesen kapcsolja ki.
A TV-programok kiválasztása
A programokat a PROGR +/–, ill. a számgombok segítségével
választhatja ki.
Kétjegyű szám beadása
Nyomja meg a ÷ gombot, majd a kívánt számgombokat.
A 23-as program kiválasztásához pl. nyomja meg a ÷, majd a 2-
es és a 3-as gombot.
Hangerőbeállítás
A hangerő beállításához a Á +/– gombokat használja.
A TV kezelése a készüléken
található gombok segítségével
A kívánt programot a PROGR +/– gombok segítségével állíthatja be.
A Á +/– gombok a hangerő módosítására szolgálnak.
Ha a video képét szeretné nézni, nyomja meg a gombot.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
PROGR
R