Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [28/146]
28
Název
Hlavní sí»ový spínač
Indikátor pohotovosti
Program
Hlasitost
Tlačítka pro volbu vstupu
Zdířka pro sluchátka
Zdířky pro vstup (S video/video/audio)
Tlačítka pro automatické předvolby
Tlačitka Auto Convergence - automatické
nastavení konvergencí
Symbol
U
f
PROGR +/–
Á +/–
l
S
3, 3, 3
Popis
Tato část stručně popisuje tlačítka a ovládací prvky na televizoru a
na dálkovém ovládání. Další informace naleznete na stránkách
uvedených vedle každého prvku.
Přední strana televizoru
Viz strana
38
38
38
38
39
44
45
32
33
R
3 3
3
MONO
L/G/S/I R/D/D/D
PROGR
R