Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [39/146]
39
CZ
Sledování teletextu nebo
videoprogramu
Sledování teletextu
1 Stiskněte tlačítko _, chcete-li sledovat teletext.
2 Chcete-li pracovat s teletextem, zadejte 3-místné číslo stránky,
abyste se dostali na požadovanou stránku.
Pro rychlejší obsluhu nastavte joystick na barvu odpovídající
barevně rozlišenému menu.
Při obou režimech platí: stiskněte tlačítko R (PAGE +) nebo S
(PAGE –) pro volbu následující nebo předcházející stránky.
3 K navrácení k normálnímu televiznímu obrazu stiskněte tlačítko O.
Sledování videoprogramu
1 Tiskněte opakovaně , dokud se neobjeví požadovaný
videovstup.
2 K navrácení k normálnímu televiznímu obrazu stiskněte tlačítko O.
Další užitečné funkce
Znázornění informací na obrazovce
Stiskněte tlačítko , abyste zobrazili všechny indikace. Stiskněte
ho ještě jednou, aby indikace zmizely.
Vypnutí zvuku
Stiskněte tlačítko o.
Chcete-li ho znovu zapnout, stiskněte znovu tlačítko o.
Zobrazení hodin
Stiskněte tlačítko #. Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li
vysílán teletext. Chcete-li údaj zrušit, stiskněte znovu tlačítko #.
Zobrazení tabulky programů
Stiskněte joystick. Nastavte joystick na modrou nebo zelenou,
abyste zadali program, potom stiskněte joystick na potvrzení
volby. Na levé straně obrazovky se objeví tabulka s programy.
Chcete-li, aby tabulka programů zmizela, stiskněte tlačítko
MENU.
Změna formátu zobrazení
Pro sledování programů v režimu 16:9 stiskněte .
Opětovným stiskem se vrátíte do režimu 4:3.
Podrobnosti o sledování
videoprogramu
naleznete na str. 45.
Podrobnosti o obsluze
teletextu naleznete na
str. 42.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
PROGR
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BBC
SAT
TV5
C02
C15
RTL
SKY
S34
AV1
MTV