Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [40/146]
40
Účinek
Uživatelský ˜ Hry ˜ Film ˜ Sport ˜ Přimý přenos
V režimu ˝Uživatelský˝ můžete následovně předvolit Jas, Barevnou
sytost, Ostrost a Barevný tón (pouze signály NTSC).
1 Posuvem pákového ovládače do modré nebo zelené
pozice zvolte požadovanou položku a pak posuňte
dožluté pozice.
2 Posuvem do červené nebo žluté pozice proveïte nastavení a
pak stiskněte pákový ovládač.
3 Posuvem do červené pozice se vrátíte do menu NASTAVENĺ
OBRAZU.
Nižší Vyšší
nastavení na hodnoty výrobce
4:3: Normální
16:9: Obrazovka s širokoúhlým efektem
Nastavení a naladění televizoru
pomocí menu
NASTAVENÍ
OBRAZU
NASTAVENÍ
ZVUKU
Poznámky
Barevný tón lze nastavit
pouze u barevných
systémů NTSC.
Poznámka k výstupu
LINE OUT
Režim duálního zvuku ze
zdířky na zadní straně
odpovídá nastavení
duálního zvuku pro
sluchátka.
Sledování stereofonního
videoprogramu
Můžete zadat
Dvoukanálový zvuk,
abyste změnili zvuk.
NASTAVENĺ OBRAZU
Režim obrazu
Kontrast
Reset
Formát
Nastavení obrazu a zvuku
Ačkoli jsou obraz a zvuk nastaveny od výrobce, můžete je nastavit
podle vašeho vkusu. Můžete poslouchat také dvojjazyčné
programy (dual sound), jsou-li vysílány nebo nastavit zvuk pro
poslech se sluchátky.
1 Stiskněte MENU a zvolte symbol
pro “Nastavení obrazu”
nebo
pro “Nastavení zvuku”. Potom ho nastavte na žlutou,
abyste potvrdili volbu.
Objeví se menu NASTAVENÍ OBRAZU nebo NASTAVENÍ ZVUKU.
2 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali položku.
Potom ho nastavte na žlutou, abyste potvrdili volbu. Zvolená
položka změní barvu.
3 Nastavte joystick na červenou nebo žlutou, abyste nastavili
zadanou položku. Stiskněte joystick na potvrzení volby.
4 Chcete-li nastavit další položky, opakujte kroky 2 a 3.
5 Chcete-li se vrátit k normálnímu TV obrazu, stiskněte tlačítko
MENU.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
Účinek jednotlivých ovládacích prvků
Režim obrazu
Kontrast
Reset
Formát
- - >
4:3
NASTAVENÍ OBRAZU
Režim obrazu
Jas
Barev. sytost
Ostrost
Barený tón
Uživatelský
REŽIM OBRAZU
Zvukový režim
Vyvážení
Reset
Prostor. zvuk
Dvouka. zvuk
Vyrov. hlas.
2 Hlasítost
2 Dvoukan. zvuk
- - > Uživatelský
Zap
Stereo
0
Stereo
NASTAVENÍ ZVUKU
Reproduktor
Hlavní
Režim
Výšky
Hloubky
Uživatelský
ZVUKOVÝ REŽIM