Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [85/146]
85
HU
GYERMEKZÁR
Gyermekzár használata
Ennek a funkciónak segítségével Ön megakadályozhatja azt, hogy
gyermekei a nem nekik való adásokat megnézzék.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
2 Tolja el a joystick-ot kék vagy zöld irányba és a menü képernyőn
válassza ki a jelet. Ezután tolja el a joystick-ot sárga irányba és
erősítse meg a kiválasztást.
3 Tolja el a joystick-ot kék vagy zöld irányba és válassza ki a
“Gyermekzár” menüpontot. Ezután tolja el a joystick-ot sárga
irányba és erősítse meg a kiválasztást.
4 Tolja el a joystick-ot kék vagy zöld irányba és válassza ki azt a
csatornát, melyet le kíván zárni. Ezután tolja el a joystick-ot sárga
irányba és erősítse meg a kiválasztást.
A programhely előtt megjelenik a jel, ami azt jelenti, hogy ez a
csatorna le van zárva.
5 További csatornák lezárásához ismételje meg a 4. lépést.
6 Nyomja meg a MENU gombot és visszaáll a normál TV kép.
TV-csatornák átmeneti
behangolása
E funkció lehetőséget nyújt arra, hogy behangoljon átmenetileg
olyan csatornákat, amelyeket előzőleg nem programozott be.
1 Nyomja meg a távvezérlő C gombját. Kábelcsatornák
behangolásakor kétszer nyomja meg a C gombot.
Ekkor megjelenik a képernyőn a “C” (kábelcsatornák
behangolásakor az “S”) jel.
2 Adja meg a kívánt csatora kétjegyű csatornaszámát a
számgombok segítségével (a 4-es csatorna behangolásakor pl. a
0, majd a 4-es gombot nyomja meg).
A képernyőn ekkor megjelenik a kívánt csatorna műsora, a
készülék azonban nem programozza be.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
Ha lezárt programot
próbál beállítani
A szimbólum
megjelenik az üres
képernyőn.
A gyermekzár
feloldása
A gyermekzár
feloldásához először
válassza ki a
“GYERMEKZÁR”
menüből a feloldani
kívánt csatornát, majd
nyomja le a joystick-ot .
A jel eltűnik.
C - -
Megjegyzés:
Egy csatorna
behangolása után a kézi
tárolási funkció nem
kapcsolható be. A
csatorna tárolásához
kapcsoljon egy másik
programhelyre, és
lapozzon a "Csatornák
kézi tárolása" című
fejezethez a 80. oldalra.
Automatikus hangolás
Manuális hangolás
AV címkézés
Programáthelyezés
Gyermekzár
Nyelv
Konvergencia
HANGOLÁS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
NORMAPROG
C28
C29
C35
C38
C40
C42
C55
C56
C57
C58
CS
BBC-W
VHS-2
CNN- -
- - - - -
MV-CH
VHS-1
- - - - -
8MM
- - - - -
- - - - -
NÉV
GYERMEKZÁR
3
2
C38 - - - - -
1
C35 CNN
PROG CS NÉV
0
C29 VHS-2
C28 BBC-W
D/K
D/K
NORMA
D/K
D/K