Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [107/154]
107
uk
Для точної оцінки вібраційного навантаження треба
ураховувати також і інтервали, коли прилад
вимкнутий або коли він хоч і увімкнутий, але не
використовується. Це може значно зменшити
вібраційне навантаження протягом всього часу
роботи.
Визначте додаткові заходи безпеки для захисту від
вібрації працюючого з інструментом, як напр.:
технічне обслуговування електроінструменту і
робочих інструментів, тримання рук у теплі,
організація робочих процесів.
Поводження з небезпечним пилом
Під час робіт із зніманням матеріалу з використанням
даного інструменту утворюється пил, що може бути
небезпечним.
Контакт з деякими видами пилу або вдихання
деяких видів пилу, як напр., пилу від азбесту та
матеріалів, що містять азбест, лакофарбових
покриттів, що містять свинець, металу, деяких видів
деревини, мінералів, кам’яних матеріалів із вмістом
силікатів, розчинників фарб, засобів захисту
деревини, засобів захисту суден від обростання,
може викликати у людей алергічні реакції та/або
стати причиною захворювань дихальних шляхів,
раку, а також негативно позначитися на
репродуктивності. Ступінь ризику при вдиханні
пилу залежить від експозиційної дози.
Використовуйте пиловідсмоктувальний пристрій,
що відповіда
є даному виду пилу, особисте захисне
спорядження та добре провітрюйте робоче місце.
Доручайте обробку матеріалу, що містить азбест,
лише фахівцям.
Деревний пил та пил легких металів, гарячі суміші
абразивного пилу і хімічних речовин можуть за
несприятливих умов самозайматися або стати
причиною вибуху. Уникайте попадання іскор на
ємність для пилу, перегрівання електроприладу і
матеріалу, що шліфується, своєчасно спорожнюйте
ємність для пилу, дотримуйтеся вказівок виробника
матеріалу та чинних у Вашій країні приписів щодо
обробки матеріалу.
Вказівки з експлуатації.
Приводьте в дію перемикач напрямку обертання і
перемикач швидкості лише при зупиненому двигуні.
Перемикайте перемикач швидкості завжди до упору.
Інакше можливе пошкодження електроінструменту.
Про термічне перевантаження електроінструменту
свідчить мигання СІД на рукоятці.
При перевантаженні електроінструмент
автоматично вимикається.
Установіть перемикач напрямку обертання в середнє
положення, щоб запобігти ненавмисному вмиканню,
напр., під час транспортування.
Електронне вимкнення обертального моменту
(див. стор. 8 9).
Налаштовуйте обертальний момент лише при
зупиненому двигуні.
При досягненні налаштованого значення
обертального моменту двигун вимикається і лунає
звуковий сигнал. Після вимкнення відпустіть
вимикач і знову натисніть його для виконання
наступної операції закручування.
Звуковий сигнал можна вмикати і вимикати.
При роботі на ступені обертального моменту
« » електронне вимкнення не здійснюється.
Для досягнення хороших результатів роботи
притискуйте електроінструмент до гвинта з
достатньою силою.
Поводження із акумуляторною батареєю.
Користуйтеся акумуляторною батареєю і
заряджайте її лише в діапазоні робочої температури
акумуляторної батареї 0 °C 45 °C (32 °F 113 °F). На
початку процесу заряджання температура
акумуляторної батареї повинна знаходитися в
робочому діапазоні.
Дійсний ступінь зарядженості акумуляторної батареї
у відсотках відображається лише при зупиненому
двигунові електроінструменту.
Якщо акумуляторна батарея починає сідати,
електроніка електроінструменту автоматично
зупиняє двигун.
Ремонт та сервісні послуги.
В екстремальних умовах застосування для
обробки металів усередині
електроінструменту може осідати
електропровідний пил. Часто продувайте внутрішні
частини інструменту через вентиляційні щілини
сухим та нежирним стисненим повітрям.
Актуальний перелік запчастин до цього
електроінструменту Ви знайдете в Інтернеті за
адресою: www.fein.com.
За необхідністю Ви можете самостійно замінити
наступні деталі:
робочі інструменти, акумуляторну батарею
Гарантія.
Гарантія на виріб надається відповідно до
законодавчих правил країни збуту. Крім цього, фірма
FEIN надає заводську гарантію відповідно до
гарантійного талона виробника.
Світлодіодний
індикатор
Значення Дія
1–4 зелені
світлодіоди
ступінь
зарядженості у
відсотках
Експлуатація
світіння
червоного
світлодіода
Акумуляторна
батарея майже
розрядилася
Зарядіть
акумуляторну
батарею
мигання
червоного
світлодіода
Акумуляторна
батарея не
готова до
роботи
Зачекайте, поки
акумуляторна
батарея не
досягне діапазону
робочої
температури, і
потім заряд
іть її
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 107 Friday, April 26, 2013 9:24 AM