Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [118/154]
118
lt
lt
Originali instrukcija.
Naudojami simboliai, trumpiniai ir terminai.
Simbolis, ženklas Paaiškinimas
Nelieskite besisukančių elektrinio įrankio dalių.
Būtinai perskaitykite pridėtus dokumentus, pvz., naudojimo instrukciją ir bendrąsias
saugos nuorodas.
Laikykitės šalia esančiame tekste ar grafiniame vaizde pateiktų reikalavimų!
Prieš pradėdami šį darbo žingsnį, iš elektrinio įrankio išimkite akumuliatorių. Priešingu
atveju, elektriniam įrankiui netikėtai įsijungus iškyla sužalojimo pavojus.
Dirbkite su akių apsaugos priemonėmis.
Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis.
Dirbkite su rankų apsaugos priemonėmis.
Nekraukite pažeistų akumuliatorių.
Saugokite akumuliatorių nuo ugnies. Saugokite akumuliatorių nuo karščio, pvz., taip pat ir
nuo nuolatinio saulės spindulių poveikio.
Laikykitės šalia esančiame tekste pateiktų reikalavimų!
Papildoma informacija.
Laikymo sritis
Patvirtina elektrinio įrankio atitiktį Europos Bendrijos direktyvoms.
Šis simbolis patvirtina, kad gaminys sertifikuotas JAV ir Kanadoje.
Ši nuoroda įspėja apie galimą pavojingą situaciją, kuriai susidarius galima sunkiai ar mirtinai
susižaloti.
Utilizavimo ženklas: ženklina pakartotinai panaudojamas medžiagas.
Nebetinkamus naudoti elektrinius įrankius bei kitus elektrinius ir elektroninius gaminius
surinkite atskirai ir nugabenkite į antrinių žaliav
ų tvarkymo vietas perdirbti aplinkai
nekenksmingu būdu.
Akumuliatoriaus tipas
1-asis greitis/ 2-asis greitis/3-iasis greitis/4-asis greitis
Gręžimo skersmuo, gręžiant plieną
Gręžimo skersmuo, gręžiant medieną
Gręžimo skersmuo, gręžiant plieną
Griebtuvo užveržimo intervalas
Varžtų skersmuo
Masė pagal „EPTA-Procedure 01/2003“
* Su greito keitimo antgalių laikikliu ir akumuliatoriumi
Mažas sūkių skaičius
3. 4.
Fe
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 118 Friday, April 26, 2013 9:24 AM