Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [117/154]
117
et
Helisignaali saab sisse ja välja lülitada.
Kui töötate pöördemomendiga „ “, siis
elektroonilist väljalülitumist ei toimu.
Heade töötulemuste saavutamiseks rakendage kruvile
elektrilise tööriistaga piisavalt tugevat survet.
Aku käsitsemine.
Käsitsege ja laadige akut üksnes siis, kui aku temperatuur
on vahemikus 0 °C 45 °C (32°F 113 °F).
Laadimisprotsessi alguses peab aku temperatuur olema
ettenähtud vahemikus.
Aku tegelikku laetuse astet näidatakse vaid siis, kui
elektrilise tööriista mootor ei tööta.
Enne aku täielikku tühjenemist seiskab elektroonika
mootori automaatselt.
Korrashoid ja hooldus.
Äärmuslike töötingimuste korral võib
metallide töötlemisel koguneda seadmesse
elektrit juhtivat tolmu. Puhastage tööriista
sisemust ventilatsiooniavade kaudu korrapäraselt kuiva ja
õlivaba suruõhuga.
Elektrilise tööriista varuosade ajakohastatud loetelu leiate
Internetist veebilehelt www.fein.com.
Vajaduse korral võite ise välja vahetada järgmisi detaile:
tarvikud, aku
Garantii.
Tootele antakse garantii vastavalt maaletooja riigis
kehtivatele nõuetele. Lisaks sellele annab FEIN garantii
vastavalt FEIN tootjavastutuse deklaratsioonile.
Elektrilise tööriista tarnekomplekt ei pruugi sisaldada
kõiki käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud või
kujutatud tarvikuid.
Vastavusdeklaratsioon.
Firma FEIN kinnitab ainuvastutusel, et käesolev toode
vastab kasutusjuhendi viimasel leheküljel toodud
asjaomastele nõuetele.
Tehnilised dokumendid on saadaval aadressil:
C. & E. FEIN GmbH, C-DB_IA,
D-73529 Schwäbisch Gmünd
Keskkonnakaitse, utiliseerimine.
Pakendid, kasutusressursi ammendanud elektrilised
tööriistad ja tarvikud tuleb keskkonnahoidlikult ümber
töödelda ja ringlusse võtta.
Viige kogumispunkti ainult täiesti tühjad akud.
Kui akud ei ole täiesti tühjad, isoleerige pistik
lühiühinduse vältimiseks teibiga.
LED-tuli Tähendus Toiming
1–4
rohelist
LED-tuld
protsentuaalne
laetuse aste
Töötamine
punane
pidev tuli
Aku on
peaaegu tühi
Laadige aku täis
punane
vilkuv tuli
Aku ei ole
töövalmis
Laske akul soojeneda
või jahtuda, kuni aku
temperatuur on
ettenähtud vahemikus,
seejärel laadige
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 117 Friday, April 26, 2013 9:24 AM