Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [44/154]
44
el
Να προσέχετε μήπως υπάρχουν μη ορατοί ηλεκτρικοί
αγωγοί και σωλήνες φωταερίου (γκαζιού) ή νερού. Πριν
αρχίσετε την εργασία σας ελέγξτε την περιοχή που
πρόκειται να εργαστείτε π. χ. με μια συσκευή
εντοπισμού μετάλλων.
Να φοράτε πάντοτε τη δική σας, ατομική προστατευτική
ενδυμασία. Να χρησιμοποιείτε επίσης, ανάλογα με την
εκάστοτε εργασία που εκτελείτε, προστατευτικές μάσκες,
προστατευτικές διατάξεις ματιών ή προστατευτικά γυαλιά.
Αν χρειαστεί, φορέστε και μάσκα προστασίας από σκόνη,
ωτασπίδες, προστατευτικά γάντια ή μια ειδική
προστατευτική ποδιά, που θα σας προστατεύει από τυχόν
εκσφενδονιζόμενα λειαντικά σωματίδια ή θραύσματα
υλικού. Τα μάτια πρέπει να προστατεύονται από τυχόν
αιωρούμενα σωματίδια που μπορεί δημιουργηθούν
κατά την εκτέλεση των διάφορων εργασιών. Οι
αναπνευστικές και οι προστατευτικές μάσκες πρέπει
να φιλτράρουν τον αέρα και να συγκρατούν τη σκόνη
που δημιουργείται κατά την εργασία. Σε περίπτωση
που θα εκτεθείτε για πολύ χρόνο σε ισχυρό θόρυβο
μπορεί να απωλέσετε την ακοή σας.
Ασφαλίζετε το υπό κατεργασία τεμάχιο. Ένα υπό
κατεργασία τεμάχιο που στερεώνεται με τη βοήθεια
μιας διάταξης σύσφιξης είναι στερεωμένο με
μεγαλύτερη ασφάλεια από ένα που συγκρατείται με το
χέρι.
Να κρατάτε γερά το ηλεκτρικό εργαλείο. Μπορεί να
εμφανιστούν απότομες αντιδραστικές ροπές.
Μην κατεργάζεστε υλικά που περιέχουν αμίαντο. Το
αμίαντο θεωρείται σαν καρκινογόνο υλικό.
Απαγορεύεται το πριτσίνωμα ή/και το βίδωμα πινακίδων και
συμβόλων επάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο. Μια τυχόν
χαλασμένη μόνωση δεν προσφέρει πλέον καμιά
προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας.
Χρησιμοποιείτε αυτοκόλλητες πινακίδες.
Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ εξαρτήματα που δεν έχουν
εξελιχτεί ή εγκριθεί από τον κατασκευαστή του
ηλεκτρικού εργαλείου ειδικά γι΄ αυτό. Η ασφαλής
λειτουργία δεν εξασφαλίζεται μόνο και μόνο επειδή
ένα εξάρτημα ταιριάζει στο ηλεκτρικό σας εργαλείο.
Να καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα αερισμού του
ηλεκτρικού εργαλείου με μη μεταλλικά εργαλεία. Ο
ανεμιστήρας του κινητήρα αναρροφά σκόνη μέσα στο
περίβλημα. Η υπερβολική συσσώρευση μεταλλικής
σκόνης μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
Μην κοιτάξετε ποτέ κατευθείαν από μικρή απόσταση στο
φως της λάμπας του ηλεκτρικού εργαλείου. Μην
κατευθύνετε ποτέ το φως της λάμπας επάνω στα μάτια
άλλων, παρευρισκόμενων προσώπων. Η ακτινοβολία που
παράγει το μέσο φωτισμού μπορεί να βλάψει τα μάτια.
Μην κατευθύνετε το ηλεκτρικό εργαλείο ούτε επάνω στον
εαυτό σας ούτε επάνω σε άλλα άτομα ή ζώα. Προκαλείται
κίνδυνος τραυματισμού από κοφτερά ή καυτά
εξαρτήματα.
Χρήση και μεταχείριση της μπαταρίας
(του μπλοκ μπαταριών).
Κατά τη μεταχείριση της μπαταρίας να τηρείτε τις
επόμενες υποδείξεις για να μη ριψοκινδυνέψετε, π. χ.
εγκαύματα, πυρκαγιά, έκρηξη, εκδορές και άλλους
τραυματισμούς:
Δεν επιτρέπεται ο διαμελισμός, το άνοιγμα ή ο τεμαχισμός
των μπαταριών. Να μην εκθέσετε τις μπαταρίες σε
μηχανικές κρούσεις. Όταν η μπαταρία υποστεί βλάβη
καθώς και όταν χρησιμοποιηθεί αντικανονικά μπορεί
να διαφύγουν βλαβερές αναθυμιάσεις. Οι
αναθυμιάσεις μπορεί να ερεθίσουν τις αναπνευστικές
οδούς. Τυχόν διαρρέοντα υγρά μπαταρίας μπορεί να
προκαλέσουν ερεθισμούς του δέρματος ή εγκαύματα.
Σε περίπτωση που τα διαρρέοντα υγρά της χαλασμένης
μπαταρίας υγράνουν τυχόν γειτονικά αντικείμενα, τότε
ελέγξτε τα αντίστοιχα εξαρτήματα και, αν χρειαστεί,
αντικαταστήστε τα.
Να μην εκθέσετε την μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες ή
σε φωτιά. Να μην αποθηκεύσετε την μπαταρία υπό άμεση
ηλιακή ακτινοβολία.
Να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευασία του
κατασκευαστή μόνο όταν πρόκειται να την
χρησιμοποιήσετε άμεσα.
Να αφαιρείτε την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν
από οποιαδήποτε εργασία σ’ αυτό. Δημιουργείται
κίνδυνος τραυματισμών σε περίπτωση που το
ηλεκτρικό εργαλείο μπει κατά λάθος σε λειτουργία.
Να αφαιρείτε την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο
μόνο όταν αυτό είναι απενεργοποιημένο (off).
Να κρατάτε τα παιδιά μακριά από τις μπαταρίες.
Να διατηρείτε την μπαταρία καθαρή και να την
προστατεύετε από υγρασία και νερά. Να καθαρίζετε τις
λερωμένες συνδέσεις της μπαταρίας και του
ηλεκτρικού εργαλείου με ένα στεγνό, καθαρό πανί.
Να χρησιμοποιείτε μόνο αβλαβείς γνήσιες μπαταρίες της
FEIN που προορίζονται για το ηλεκτρικό σας εργαλείο.
Όταν χρησιμοποιήσετε ή φορτώσετε αντικανονικές,
χαλασμένες, επισκευασμένες, μεταποιημένες
μπαταρίες ή μπαταρίες ξένων κατασκευαστών και
απομιμήσεις δημιουργείται κίνδυνος πυρκαγιά ή/και
έκρηξης.
Να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας στις οδηγίες χρήσης του
φορτιστή της μπαταρίας.
Κραδασμοί χεριού-μπράτσου
Η στάθμη κραδασμών που αναφέρεται σ΄ αυτές τις
οδηγίες έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια διαδικασία
μέτρησης τυποποιημένη στο πλαίσιο του προτύπου
EN 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη
σύγκριση των διάφορων ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι
επίσης κατάλληλη για τον προσωρινό υπολογισμό
της επιβάρυνσης από τους κραδασμούς.
Όταν, όμως, το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιηθεί
με εργαλεία και παρελκόμενα που δεν προβλέπονται
γι’ αυτό ή χωρίς να έχει συντηρηθεί επαρκώς, η
στάθμη κραδασμών μπορεί να αποκλίνει. Αυτό μπορεί
να αυξήσει σημαντικά την επιβάρυνση από τους
κραδασμούς κατά τη διάρκεια του συνόλου του
χρονικού διαστήματος της εργασίας.
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 44 Friday, April 26, 2013 9:24 AM