Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [65/154]
65
tr
Elektrikli el aletinin üstüne etiket ve işaretlerin
vidalanması veya perçinlenmesi yasaktır. Hasar gören
izolasyon elektrik çarpmasına karşı koruma sağlamaz.
Yapışıcı etiketler kullanın.
Elektrikli el aletinin üreticisi tarafından özel olarak
geliştirilmemiş veya onaylanmamış aksesuar
kullanmayın. Herhangi bir aksesuarın elektrikli el aletinize
uyması güvenli işletme için tek başına yeterli değildir.
Elektrikli el aletinin havalandırma aralıklarını metal
olmayan araçlarla düzenli aralıklarla temizleyin. Motor
fanı tozu gövdenin içine çeker. Metal tozunun aşırı ölçüde
birikmesi elektriksel tehlike yaratır.
Hiçbir zaman yakın mesafelerden elektrikli el aletinin
lambasının ışığına bakmayın. Lambanın ışığını hiçbir
zaman yakınınızdaki kişilerin gözlerine doğrultmayın. Işık
kaynağının yaydığı ışın gözlere zarar verebilir.
Elektrikli el aletini kendinize, başkalarına veya
hayvanlara doğrultmayın. Keskin veya ısınmış uçlar
nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır.
Akünün (akü bloğu) kullanımı ve bakımı.
Akü ile çalışırken yanma, yangın, patlama, cilt
yaralanması veya benzeri yaralanmalardan kaçınmak
için aşağıdaki uyarılara uyun:
Aküler açılmamalı, dağıtılmamalı veya kırılmamalıdır.
Aküleri mekanik çarpma ve darbelere karşı koruyun.
Aküler hasar gördüğü veya usulüne aykırı biçimde
kullanıldığı takdirde zararlı buhar veya sıvılar dışarı
çıkarabilirler. Bu buharlar solunum yollarını tahriş
edebilir. Dışarı çıkan akü sıvısı cilt tahrişlerine veya
yanmalara neden olabilir.
Aküden dışarı sızan sıvı yakınınızdaki nesnelere ulaşacak
olursa, bunları kontrol edin ve sıvının temas ettiği yüzeyi
temizleyin ve gerektiğinde nesneyi değiştirin.
Aküyü sıcağa veya ateşe maruz bırakmayın. Aküyü
doğrudan güneş ışını alan yerlerde saklamayın.
Aküyü ancak kullanacağınız zaman orijinal ambalajından
çıkarın.
Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce
aküyü aletten çıkarın. Elektrikli el aleti yanlışlıkla çalışacak
olursa yaralanma tehlikesi ortaya çıkar.
Aküyü sadece elektrikli el aleti kapalı durumda iken
çıkarın.
Aküyü çocuklardan uzak tutun.
Aküyü temiz tutun ve neme ve suya karşı koruyun.
Akünün ve elektrikli el aletinin kirlenen bağlantı yerlerini
kuru ve temiz bir bezle temizleyin.
Sadece elektrikli el aletiniz için tasarlanmış sağlam ve
çalışır durumdaki FEIN akülerini kullanın. Yanış, hasarlı,
onarım görmüş, modifike edilmiş, taklit veya değişik
marka akülerle çalışmak ve bunları şarj etmek yangın
ve/veya patlamalara neden olabilir.
Akü şarj cihazının kullanım kılavuzundaki güvenlik
talimatı hükümlerine uyun.
El kol titreşimi
Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 60745’e uygun
bir ölçme yöntemi ile belirlenmiş olup, elektrikli el
aletlerinin mukayesesinde kullanılabilir. Bu değer ayrıca
kullanıcıya binen titreşim yükünün geçici olarak tahmin
edilmesine de uygundur.
Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel
kullanımlarına aittir. Ancak elektrikli el aleti farklı uçlar
veya yetersiz bakımla farklı işlerde kullanılacak olursa,
titreşim seviyesinde farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu da
toplam çalışma süresinde kullanıcıya binen titreşim
yükünü önemli ölçüde artırabilir.
Kullanıcıya binen titreşim yükünü tam olarak tahmin
edebilmek için, aletin kapalı veya açık olduğu halde
gerçekten kullanımda olmadığı süreler de dikkate
alınmalıdır. Bu, toplam çalışma süresinde kullanıcıya binen
titreşim yükünü önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerine karşı korumak üzere ek
güvenlik önlemleri tespit edin; örneğin: Elektrikli el
aletinin ve uçların bakımı, ellerin sıcak tutulması, iş
süreçlerinin organize edilmesi.
Tehlikeli tozlarda çalışma
Bu aletle malzemelerin kazındığı işlerde tehlikeli
olabilecek tozlar ortaya çıkar.
Örneğin asbest, asbest içeren malzemeler, kurşun içeren
boyalar, metaller, bazı ahşap türleri, mineraller, taş içerikli
malzemelere ait silikat parçacıkları, boya incelticiler, ahşap
koruyucu maddeler, su araçlarında kullanılan zehirli
koruyucu maddelere dokunmak veya bunları solumak
kullanıcılarda alerjik reaksiyonlara ve/veya solunum yolu
hastalıklarına, üreme rahatsızlıklarına neden olabilir.
Tozların solunma tehlikesi yayılımla ilgilidir. Yaptığınız
işte ortaya çıkan toza uygun bir emme tertibatı ve kişisel
koruyucu donanım kullanın ve çalıştığınız yerin iyice
havalandırılmasını sağlayın. Asbest içeren malzemelerin
işlenmesini uzmanlara bırakın.
Ahşap tozu ve hafif metal tozu, kızgın malzeme tozu ile
kimyasal maddelerin karışımı elverişsiz koşullarda
kendiliğinden tutuşabilir ve patlamaya neden olabilir.
Çalışırken ortaya çıkan kıvılcımların toz haznelerine
yönelmesini, elektrikli aletinin ve malzeme kazıma işlemi
esnasında ortaya çıkan malzemenin aşırı ölçüde ısınmasını
önleyin, toz haznelerini zamanında boşaltın, malzeme
üreticisinin talimatlarına ve ülkenizdeki malzeme işleme
yönetmeliklerine uyun.
Çalışırken dikkat edilmesi gereken
hususlar.
Dönme yönü değiştirme şalterini ve vites seçme şalterini
sadece motor dururken kullanın.
Vites seçme şalterini her zaman sonuna kadar itin. Aksi
takdirde elektrikli el aleti hasar görebilir.
Elektrikli el aletinin termik zorlanması tutamaktaki LED’in
yanıp sönmesi ile gösterilir.
Aşırı zorlanma durumunda elektrikli el aleti kapanır.
Örneğin taşıma esnasında yanlışlıkla çalıştırmayı önlemek
için dönme yönü değiştirme şalterini orta konuma getirin.
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 65 Friday, April 26, 2013 9:24 AM