Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [58/154]
58
sv
Batteriets faktiska laddningstillstånd indikeras endast när
elverktygets motor stängts av.
När en djupurladdning av batteriet hotar, stannar elektro-
niken automatiskt motorn.
Underhåll och kundservice.
Vid bearbetning av metall kan under extrema
betingelser ledande damm samlas i elverkty-
gets inre. Renblås ofta elverktygets inre genom
ventilationsöppningarna med torr och oljefri tryckluft.
Den aktuella reservdelslistan för detta elverktyg hittar du
i Internet på adress: www.fein.com.
Följande delar kan du vid behov själv byta ut:
insatsverktyg, batteri
Garanti och tilläggsgaranti.
Garanti lämnas på produkten enligt de lagbestämmelser
som gäller i aktuellt användningsland. Dessutom lämnar
FEIN en tilläggsgaranti enligt FEIN-tillverkargaranti-
förklaring.
Vid leverans av aktuellt elverktyg kan vissa delar saknas av
de tillbehör som beskrivs eller visas i bruksanvisningen.
Försäkran om överensstämmelse.
FEIN försäkrar under exklusivt ansvar att denna produkt
överensstämmer med de normativa dokument som anges
på instruktionsbokens sista sida.
Tekniska publikationer finns hos: C. & E. FEIN GmbH,
C-DB_IA, D-73529 Schwäbisch Gmünd
Miljöskydd, avfallshantering.
Förpackning, skrotade elverktyg och tillbehör ska hante-
ras på miljövänligt sätt.
Avfallshantera batterier endast i urladdat tillstånd.
Om batteriet inte är fullständigt urladdat, isolera stick-
kontakten med tejp för att undvika kortslutning.
LED-indike-
ring
Betydelse Aktion
1–4 gröna
LED
procentuellt
laddningstill-
stånd
Drift
kontinuer-
ligt rött ljus
Batteriet är
nästan urladdat
Ladda batteriet
rött blink-
ljus
Batteriet är inte
driftklart
Låt batteriet anta drifts-
temperatur innan det
laddas
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 58 Friday, April 26, 2013 9:24 AM