Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [59/154]
59
fi
fi
Alkuperäinen käyttöohje.
Symbolit, lyhenteet ja erikoissanasto.
Piktogrammit Selitys
Sähkötyökalun pyöriviin osiin ei saa koskea.
Oheisiin dokumentteihin sekä käyttöohjeisiin ja yleisiin turvaohjeisiin on ehdottomasti
perehdyttävä.
Noudata viereisen tekstin tai grafiikan ohjeita!
Ennen tätä työvaihetta akku on otettava irti sähkötyökalusta. Muutoin sähkötyökalu voi
käynnistyä itsestään ja aiheuttaa tapaturman.
Työstön aikana silmät on suojattava laseilla.
Työstön aikana on käytettävä kuulosuojainta.
Työstön aikana on käytettävä suojakäsineitä.
Vioittunutta akkua ei saa ladata.
Akkua ei saa viedä lähelle avotulta. Akku on suojattava kuumuudelta, esim. suoralta aurin-
gonpaisteelta.
Noudata viereisen tekstin ohjeita!
Lisätietoja.
Kahvapinta
Vahvistaa, että sähkötyökalun rakenne vastaa EU-direktiivien suosituksia.
Tämä symboli vahvistaa tuotteen sertifioinnin USA:ssa ja Kanadassa.
Teksti varoittaa mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi johtaa vakavaan työtapatur-
maan tai jopa hengenvaaraan.
Kierrätysmerkki: uusiokäyttöön kelpaavien materiaalien tunnistukseen
Vanhat, käytöstä poistetut sähkötyökalut ja muut sähkökäyttöiset laitteet on hävitettävä
ympäristöystävällisesti johtamalla ne kierrätykseen.
Akkutyyppi
1. vaihde/2. vaihde/3. vaihde/4. vaihde
Poranterän läpimitta: teräs
Poranterän läpimitta: puu
Poranterän läpimitta: kivi
Poraistukan kiristysalue
Ruuvin halkaisija
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003-tietoja
* Paino, sis. pikavaihdintelineen ja akun
Alhainen kierroslukualue
3. 4.
Fe
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 59 Friday, April 26, 2013 9:24 AM