Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [87/154]
87
sl
sl
Originalno navodilo za obratovanje.
Uporabljeni simboli, kratice in pojmi.
Simbol, znaki Razlaga
Ne dotikajte se rotirajočih delov električnega orodja.
Nujno preberite priloženo dokumentacijo, kot je to Navodilo za obratovanje in Splošna
varnostna navodila.
Sledite navodilom bližnjega besedila ali slike!
Pred tem delovnim korakom odstranite akumulatorsko baterijo iz električnega orodja.
Sicer obstaja nevarnost poškodb zaradi nenamernega vklopa električnega orodja.
Pri delu morate uporabljati zaščito za oči.
Pri delu morate uporabljati zaščito sluha.
Pri delu morate uporabljati zaščito za roke.
Ne smete polniti poškodovanih akumulatorskih baterij.
Zavarujte akumulatorsko baterijo pred ognjem. Zaščitite akumulatorsko baterijo pred
vročino, npr. tudi pred stalno izpostavljenostjo soncu.
Upoštevajte opozorila, ki se nahajajo zraven!
Dodatna informacija.
Področje držala
Potrdilo o skladnosti električnega orodja z direktivami Evropske skupnosti.
Ta simbol potrjuje certificiranje tega izdelka v ZDF in Kanadi.
To opozorilo prikazuje možno nevarno situacijo, ki lahko privede do resnih poškodb ali
smrti.
Znak za reciklažo: označuje materiale, ki jih je možno reciklirati.
Ločeno zbirajte električna orodja in druge elektrotehnične in električne proizvode in
poskrbite za njihovo okolju prijazno recikliranje.
Tip akumulatorske baterije
1. stopnja/2. stopnja/3. stopnja/4. stopnja
Vrtalni premer jekla
Vrtalni premer lesa
Vrtalni premer kamen
Območje vpenjanja vpenjalne glave
Premer vijaka
Teža v skladu z EPTA-Procedure 01/2003
* Teža z držalom bitov za hitro menjavo in akumulatorsko baterijo
Majhno število vrtljajev
3. 4.
Fe
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 87 Friday, April 26, 2013 9:24 AM