Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [62/154]
62
fi
Jos sähkötyökalu ylikuormittuu ja kuumenee liikaa, kah-
vassa oleva LED-valo alkaa vilkkua.
Ylikuormituksella sähkötyökalu kytkeytyy pois päältä.
Jotta kone ei voi epähuomiossa käynnistyä (esim. kulje-
tuksen aikana), pyörimissuunnan valitsin on hyvä asettaa
keskiasentoon.
Elektroninen moottorin pysäytys (ks. sivut 8 9).
Vääntömomenttia säädettäessä moottori ei saa käydä.
Moottori pysähtyy automaattisesti, kun säädetty vääntö-
momentti on saavutettu ja samalla kuuluu äänimerkki.
Kun moottori on pysähtynyt, päästä ON-/OFF-kytkin
ensin irti, minkä jälkeen koneen voi käynnistää taas nor-
maaliin tapaan.
Äänimerkin voi haluttaessa myös mykistää.
Kun on valittu vääntömomenttialue ” ” , elektroni-
nen pysäytys on kytketty pois päältä.
Silloin on työkalua painettava tarpeeksi voimakkaasti ruu-
via vasten, jotta saadaan hyvä ruuvaustulos.
Akkujen asianmukainen käsittely.
Akkua saa käyttää ja ladata sen vain käyttölämpötiloissa
0 °C 45 °C (32 °F 113 °F). Latausta aloitettaessa on
akun lämpötilan oltava sallitulla käyttölämpötila-alueella.
Akun prosentuaalinen latausaste näkyy vain silloin, kun
sähkökoneen moottori on pysäytetty.
Jos akun varaustila laskee liikaa, elektroninen valvontapiiri
pysäyttää moottorin automaattisesti.
Kunnossapito, huolto.
Raskaissa käyttöolosuhteissa voi metalleja
työstettäessä koneen sisään kerääntyä sähköä
johtavaa metallipölyä. Sähkökone on siksi hy
puhdistaa sisältä säännöllisin välein puhaltamalla kuivaa,
öljytöntä paineilmaa koneen ilmanvaihtoaukkoihin.
Tähän sähkötyökaluun kuuluvan varaosaluettelon voi
hakea internet-osoitteesta fein.com.
Seuraavat osat voi tarvittaessa vaihtaa itse:
työkalut, akku.
Takuu.
Tuotteeseen pätee takuu, joka vaaditaan sen tuonti-
maassa. Sen ohella pätee FEINin takuuehdoissa määrittä-
mä valmistajakohtainen takuu.
Kaikki tässä käyttöohjeessa mainitut tai kuvissa esitetyt
lisätarvikkeet eivät välttämättä kuulu sähkötyökalun toi-
mitussisältöön.
EU-vastaavuus.
Tmi. FEIN vakuuttaa ja vastaa yksin siitä, että tämä tuote
on käyttöohjeen viimeisellä sivulla mainittujen määräys-
ten ja standardien mukainen.
Teknisen dokumentaation laatinut: C. & E. FEIN GmbH,
C-DB_IA, D-73529 Schwäbisch Gmünd
Ympäristönsuojelu, jätehuolto.
Pakkausmateriaalit, käytöstä poistetut sähkötyökalut sekä
lisävarusteet on johdettava kierrätykseen.
Käytettyjen akkujen on oltava purkautuneessa tilassa, kun
ne hävitetään.
Jos akku ei ole täysin tyhjä, sen liitin on eristettävä tarra-
nauhalla oikosulkujen välttämiseksi.
LED-valo Merkitys Toimenpide
1 4 vihreä
LED
prosentuaalinen
varaustila
Käyttötila
punainen
jatkuva valo
Akku on lähes
tyhjä
Akku ladattava
punainen
vilkkuvalo
Akku ei ole
käyttövalmiu-
dessa
Anna akun lämmetä
käyttölämpötilaan ja
lataa se sitten
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 62 Friday, April 26, 2013 9:24 AM