Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [80/154]
80
pl
Dla własnego bezpieczeństwa.
Należy przeczytać wszystkie
wskazówki i przepisy. Błędy w
przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą
spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie
obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
Nie należy używać elektronarzędzia przed
uważnym przeczytaniem i zrozumieniem niniejszej
instrukcji eksploatacji, jak również załączonych
„Ogólnych wskazówek bezpieczeństwa“ (numer
3 41 30 054 06 1). Dokumenty te należy zachować do
dalszych zastosowań i przekazać je oddając lub
sprzedając elektronarzędzie.
Należy przestrzegać również odpowiednich przepisów
krajowych w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego i
higieny pracy.
Przeznaczenie elektronarzędzia:
ręcznie prowadzona wiertarko-wkrętarka przeznaczona
do wkręcania i wykręcania śrub, wkrętów i nakrętek, do
wkręcania i wiercenia w metalu, drewnie, tworzywach
sztucznych i ceramice, jak również do gwintowania, w
odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy
zastosowaniu zatwierdzonych przez firmę FEIN narzędzi
roboczych i osprzętu.
Szczególne przepisy bezpieczeństwa.
Należy stosować dodatkowe rękojeści znajdujące się w
wyposażeniu standardowym urządzenia. Utrata kontroli
może spowodować obrażenia u osoby obsługującej.
Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie
robocze mogłoby natrafić na ukryte przewody
elektryczne, urządzenie należy trzymać wyłącznie za
izolowane powierzchnie rękojeści. Kontakt z przewodem
sieci zasilającej może spowodować przekazanie napięcia
na części metalowe urządzenia, co mogłoby
spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Należy uważać na leżące w ukryciu przewody
elektryczne, rury gazowe i wodociągowe. Przed
rozpoczęciem pracy należy skontrolować zakres pracy,
np. używając urządzenia do wykrywania metalu.
Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne. W
zależności od rodzaju pracy, należy nosić maskę
ochronną pokrywającą całą twarz, ochronę oczu lub
okulary ochronne. W razie potrzeby należy użyć maski
przeciwpyłowej, ochrony słuchu, rękawic ochronnych lub
specjalnego fartucha, chroniącego przed małymi
cząstkami ścieranego i obrabianego materiału. Należy
chronić oczy przed unoszącymi się w powietrzu ciałami
obcymi, powstałymi w czasie pracy. Maska
przeciwpyłowa i ochronna dróg oddechowych muszą
Wysoka prędkość obrotowa
Zmniejszanie momentu obrotowego
Zwiększanie momentu obrotowego
Znak Jednostka międzynarodowa Jednostka lokalna Objaśnienie
U V V Elektryczne napięcie stałe
f Hz Hz Częstotliwość
n
0
/min, min
-1
, rpm, r/min /min Prędkość obrotowa biegu jałowego (przy
całkowicie naładowanym akumulatorze)
n
S
/min, min
-1
/min Liczba udarów
M...
Nm Nm Moment obrotowy (wkręcanie twarde/miękkie)
Ø mm mm Średnica okrągłego elementu
L
pA
dB dB Poziom hałasu
L
wA
dB dB Poziom mocy akustycznej
L
pCpeak
dB dB Szczytowy poziom emisji ciśnienia akustycznego
K...
Niepewność
m/s
2
m/s
2
Wartości łączne drgań (suma wektorowa z trzech
kierunków) oznaczone zgodnie z EN 60745
h,D
m/s
2
m/s
2
Średnia wartość drgań dla wiercenia w metalu
h,ID
m/s
2
m/s
2
Średnia wartość drgań dla wiercenia udarowego w
betonie
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
Jednostki podstawowe i jednostki pochodne wg
Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI.
Symbol, znak Objaśnienie
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 80 Friday, April 26, 2013 9:24 AM