Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [70/154]
70
hu
részecskéi, festék oldószerek, favédőszerek, a vízi
járművek védelmére használt rohadás gátló anyagok)
megérintése vagy belélegzése allergiás reakciókat, légúti
betegségeket, rákos megbetegedéseket és a szaporodási
szervek károsodását válthatják ki. A porok belélegzésével
kapcsolatos kockázat az expozíció mértékétől függ.
Alkalmazzon a keletkező poroknak megfelelő
porelszívást, viseljen személyi védőfelszereléseket és
gondoskodjon a munkahely jó szellőzéséről. Az azbeszt
tartalmú anyagok megmunkálását bízza szakemberekre.
Fa és könnyűfémporok, valamint a csiszolás során
keletkező porok és vegyszerek forró keverékei bizonyos
körülmények között saját maguktól meggyulladhatnak,
vagy robbanást okozhatnak. Gondoskodjon arról, hogy a
szikrák ne a portartály felé repüljenek, kerülje el az
elektromos kéziszerszám és a csiszolásra kerülő
munkadarab túlhevülését, vegye figyelembe az anyag
gyártójának megmunkálási előírásait, valamint az adott
országban a megmunkálásra kerülő anyagokra vonatkozó
érvényes előírásokat.
Kezelési tájékoztató.
A forgásirány-átkapcsolót és a fokozatváltó kapcsolót
csak álló motor mellett szabad átkapcsolni.
Mindig ütközésig tolja el a fokozatváltó kapcsolót.
Ellenkező esetben az elektromos kéziszerszám
megrongálódhat.
Az elektromos kéziszerszám termikus túlterhelését a
fogantyúban elhelyezett LED villogása jelzi.
Túlterhelés esetén az elektromos kéziszerszám
kikapcsol.
Állítsa a forgásirány-átkapcsolót a középső helyzetbe,
hogy például egy szállításnál elkerülje az akaratlan
üzembe helyezést.
Elektronikus forgatónyomatékfüggő lekapcsolás
(lásd a 8 9).
A forgatónyomatékot csak álló motor mellett szabad
beállítani.
A motor a beállított forgatónyomaték elérésekor
kikapcsolódik és felhangzik egy hangjelzés. A sikeres
kikapcsolás után engedje el a be-/kikapcsolót és egy
további csavarozáshoz újra nyomja be.
A hangjelzést ki és be lehet kapcsolni.
A „ ” nyomaték-fokozat használata során nem kerül
sor elektronikus kikapcsolásra.
Az optimális eredmények eléréséhez nyomja rá elegendő
erőel az elektromos kéziszerszámot a csavarra.
Az akkumulátor kezelése.
Az akkumulátort csak a 0 °C 45 °C (32°F 113 °F)
hőmérséklet tartományban szabad üzemeltetni és tárolni.
Az akkumulátor hőmérsékletének a töltési folyamat
kezdetén az akkumulátor megengedett üzemeltetési
hőmérséklet tartományában kell lennie.
Az akkumulátor tényleges, százalékban megadott
feltöltési szintje csak az elektromos kéziszerszám álló
motorja mellett kerül kijelzésre.
Mielőtt az akkumulátor mélykisülése bekövetkezne, az
elektronika automatikusan kikapcsolja az elektromos
kéziszerszámot.
Üzemben tartás és vevőszolgálat.
Különösen hátrányos körülmények fennállása
esetén fémek megmunkálásakor az
elektromos kéziszerszám belsejébe
elektromosan vezetőképes por rakódhat le. Fújja ki
gyakran az elektromos kéziszerszám belső terét a
szellőzőnyíláson keresztül száraz és olajmentes
préslevegővel.
Ennek az elektromos kéziszerszámnak a pillanatnyilag
érvényes pótalkatrész-listáját az Internetből a
www.fein.com címen találhatja meg.
A következő alkatrészeket szükség esetén Ön saját maga
is kicserélheti:
tartozékok, akkumulátor
Jótállás és szavatosság.
A termékre vonatkozó jótállás a forgalomba hozási
országban érvényes törvényes rendelkezéseknek
megfelelően érvényes. Termékeinket ezen túlmenően a
FEIN jótállási nyilatkozatában leírtaknak megfelelő
kiterjesztett garanciával szállítjuk.
Az elektromos kéziszerszám szállítási terjedelmében
lehet, hogy az ezen kezelési útmutatóban leírásra vagy
ábrázolásra került tartozékoknak csak egy része található
meg.
Megfelelőségi nyilatkozat.
A FEIN egyedüli felelőséggel kijelenti, hogy ez a termék
megfelel az ezen kezelési útmutató utolsó oldalán
megadott idevonatkozó előírásoknak.
A műszaki dokumentáció a következő helyen található:
C. & E. FEIN GmbH, C-DB_IA,
D-73529 Schwäbisch Gmünd
Környezetvédelem, hulladékkezelés.
A csomagolásokat, a selejtes elektromos
kéziszerszámokat és tartozékokat a környezetvédelmi
szempontoknak megfelelően kell újra felhasználni.
Az akkumulátorokat csak kisütött állapotban adja le a
megfelelő mentesítésre.
Nem teljesen kisütött akkumulátorok esetén ragassza le
elővigyázatosságból, a rövidzárlatok megakadályozására a
dugós csatlakozó érintkezőit.
LED-kijelző Magyarázat Művelet
1–4 zöld
LED
Töltési szint
kijelzés
százalékban
Üzemeltetés
piros tartós
fény
Az akkumulátor
majdnem üres
Töltse fel az
akkumulátort
piros
villogó fény
Az akkumulátor
nem üzemkész
Hozza az
akkumulátort a
megengedett
üzemeltetési
hőmérséklet
tartományba, majd
töltse fel
LED-kijelző Magyarázat Művelet
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 70 Friday, April 26, 2013 9:24 AM