Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [121/154]
121
lt
Elektroninis sukimo momento išjungimas
(žr. psl. 8 9).
Sukimo momentą nustatykite tik tada, kai variklis
neveikia.
Pasiekus nustatytą sukimo momentą, variklis išsijungia ir
pasigirsta garsinis signalas. Po išjungimo atleiskite
įjungimo-išjungimo jungiklį ir, norėdami sukti toliau,
paspauskite jį iš naujo.
Garsinį signalą galite įjungti arba išjungti.
Dirbant nustačius sukimo momento pakopą „ “,
elektroninis išjungimas neatliekamas.
Norėdami išlaikyti gerus darbo rezultatus, elektrinį įrankį
pakankamai stipriai spauskite į varžtą.
Kaip elgtis su akumuliatoriumi.
Akumuliatorių naudokite ir kraukite tik akumuliatoriaus
temperatūrai esant eksploatavimo temperatūros ribose
nuo 0 °C iki 45°C (nuo 32 °F iki 113 °F). Akumuliatoriaus
temperatūra įkrovimo operacijos pradžioje turi būti
eksploatavimo temperatūros ribose.
Tikroji akumuliatoriaus įkrovos būklė procentais rodoma
tik esant sustabdytam elektrinio įrankio varikliui.
Nustačius, kad netrukus akumuliatorius visiškai išsikraus,
elektroninis įtaisas automatiškai išjungia variklį.
Techninė priežiūra ir remonto dirbtuvės.
Esant ekstremalioms eksploatavimo sąlygoms,
apdorojant metalus elektrinio įrankio viduje
gali susikaupti laidžių dulkių. Elektrinio įrankio
vidų per ventiliacines angas dažnai prapūskite sausu
suslėgtu oru, kuriame nėra alyvos.
Šio elektrinio įrankio atsarginių dalių naujausią sąrašą
rasite internete www.fein.com.
Šias dalis, jei reikia, galite pakeisti patys:
darbo įrankius, akumuliatorių
Įstatyminė garantija ir savanoriška
gamintojo garantija.
Gaminiui įstatyminė garantija suteikiama pagal šalyje,
kurioje buvo pateiktas rinkai, galiojančius įstatyminius
aktus. Be to, FEIN suteikia garantiją pagal FEIN gamintojo
garantinį raštą.
Jūsų elektrinio įrankio tiekiamame komplekte gali būti tik
dalis šioje naudojimo instrukcijoje aprašytos ar
pavaizduotos papildomos įrangos.
Atitikties deklaracija.
Firma FEIN savo atsakomybės ribose patvirtina, kad šis
produktas atitinka šios instrukcijos paskutiniame
puslapyje nurodytus specialiuosius reikalavimus.
Techninė byla laikoma: C. & E. FEIN GmbH, C-DB_IA,
D-73529 Schwäbisch Gmünd
Aplinkosauga, šalinimas.
Pakuotės, nebetinkami naudoti elektriniai įrankiai ir
papildoma įranga turi būti perdirbami aplinkai
nekenksmingu būdu.
Utilizuoti atiduokite tik išsikrovusius akumuliatorius.
Jei akumuliatoriai nėra visiškai išsikrovę, kad
apsaugotumėte nuo trumpojo jungimo, kištukines jungtis
izoliuokite lipniąja juosta.
Šviesadiodis
indikatorius
Reikšmė Operacija
1–4 žali
šviesadiodžiai
indikatoriai
Procentinė
įkrova
Eksploatavimas
Raudona
nuolatinė
šviesa
Akumuliatorius
beveik
išsikrovęs
Akumuliatorių
įkraukite
Raudona
mirksinti
šviesa
Akumuliatorius
nėra paruoštas
naudoti
Palaukite, kol
akumuliatoriaus
temperatūra pasieks
eksploatavimo
temperatūros ribas, ir
akumuliatorių
įkraukite
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 121 Friday, April 26, 2013 9:24 AM