Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [96/154]
96
hr
Za vašu sigurnost.
Pročitajte sve upute za sigurnost
i upute za uporabu. Propusti kod
poštivanja napomena za sigurnost i uputa mogu
prouzročiti strujni udar, požar i/ili teške ozljede.
Sve napomene za sigurnost i upute spremite za buduću
uporabu.
Ovaj električni alat ne koristite prije nego što ste
temeljito pročitali i razumjeli ove upute za
rukovanje kao i priložene „Opće napomene za
sigurnost“ (br. tiska. 3 41 30 054 06 1). Spomenutu
dokumentaciju spremite za kasniju uporabu i predajte je
novom vlasniku kod predaje ili prodaje električnog alata.
Također, pridržavajte se važećih nacionalnih propisa
zaštite pri radu.
Definicija električnog alata:
Ručna bušilica i odvijač za uvijanje i odvijanje vijaka i
matica i za bušenje i uvijanje vijaka u metal, drvo, plastiku
i keramiku, kao i za rezanje navoja, s radnim alatima i
priborom odobrenim od FEIN, bez dovoda vode i u
radnoj okolini zaštićenoj od vremenskih utjecaja.
Posebne napomene za sigurnost.
Koristite pomoćne ručke isporučene sa električnim
alatom. Gubitak kontrole nad električnim alatom može
uzrokovati ozljede.
Kod izvođenja radova uređaj držite na izoliranim
površinama zahvata, kada bi radni alat mogao zahvatiti
skrivene električne vodove. Kontakt sa vodom pod
naponom može i metalne dijelove uređaja staviti pod
napon i dovesti do strujnog udara.
Pazite na skrivene električne kablove, plinske i
vodovodne cijevi. Prije početka rada kontrolirajte radno
područje, npr. sa uređajem za lociranje metala.
Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno od primjene
koristite masku za zaštitu lica i zaštitne naočale. Ukoliko
je to potrebno, nosite masku za zaštitu od prašine,
štitnike za sluh, zaštitne rukavice ili specijalne pregače,
koje će vas zaštititi od sitnih čestica od brušenja i
materijala. Oči treba zaštiti od letećih stranih tijela koja
nastaju kod različitih primjena. Zaštitne maske protiv
prašine ili za disanje moraju profiltrirati prašinu nastalu
kod primjene. Ako ste dulje vrijeme izloženi buci, mogao
bi vam se pogoršati sluh.
Osigurajte izradak. Izradak koji se drži sa steznom
napravom sigurnije se drži nego sa rukom.
Električni alat držite čvrsto. Kratkotrajno se mogu
pojaviti visoki momenti reakcije.
Ne obrađujte materijal koji sadrži azbest. Azbest se
smatra kancerogenim.
Veliki broj okretaja
Smanjenje okretnog momenta
Povećanje okretnog momenta
Znak Međunarodna jedinica Nacionalna jedinica Objašnjenje
U V V Električni istosmjerni napon
f Hz Hz Frekvencija
n
0
/min, min
-1
, rpm, r/min /min Broj okretaja pri praznom hodu (kod potpuno
napunjene aku-baterije)
n
S
/min, min
-1
/min Broj udaraca
M...
Nm Nm Okretni moment (tvrđeg/mekšeg slučaja uvijanja)
Ø mm mm Promjer okruglog dijela
L
pA
dB dB Razina zvučnog tlaka
L
wA
dB dB Razina učinka buke
L
pCpeak
dB dB Razina max. zvučnog tlaka
K...
Nesigurnost
m/s
2
m/s
2
Vrijednost emisija vibracija prema EN 60745
(vektorski zbroj u tri smjera)
h,D
m/s
2
m/s
2
Srednja vrijednost vibracija za bušenje metala
h,ID
m/s
2
m/s
2
Srednja vrijednost vibracija za udarno bušenje
betona
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
Osnovne i izvedene jedinice iz Međunarodnog
sustava jedinica SI.
Simbol, znak Objašnjenje
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 96 Friday, April 26, 2013 9:24 AM