Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [92/154]
92
sr
Za Vašu sigurnost.
Čitajte sva sigurnosna upozorenja i
uputstva. Propusti kod održavanja
sigurnosnih upozorenja i uputstava mogu prouzrokovati
električni udar, požar i/ili teške povrede.
Čuvajte sva sigurnosna upozorenja i uputstva za
budućnost.
Ne upotrebljavajte ovaj električni alat, pre nego što
temeljno ne pročitate i potpuno razumete ovo
uputstvo za rad kao i priložena „Opšta sigurnosna
upozorenja“ (broj spisa 3 41 30 054 06 1). Čuvajte
navedenu dokumentaciju za kasniju upotrebu i predajte
je kod nekog otudjenja ili davanja električnog alata.
Pazite isto tako na važeće nacionalne propise o zaštiti na
radu.
Odredjivanje električnog alata:
Ručno vodjeni uvrtač za bušenje, uvrtanje i odvrtanje
zavrtanja i navrtki i za bušenje i uvrtanje zavrtanja u
metalu, drvetu, plastici i keramici kao i sečenje navoja u
okruženju zaštićenom od uticaja vremenskih uslova, bez
dotoka vode uz upotrebu alata i pribora koje je
preporučio FEIN.
Specijalna sigurnosna upozorenja.
Koristite sa uredjajem isporučene dodatne drške.
Gubitak kontrole može uticati na povrede.
Držite uredjaj za izolovane drške, kada izvodite radove,
kod kojih upotrebljeni električni alat može sresti skrivene
vodove struje. Kontakt sa vodom koji može provoditi
struju može staviti pod napon i metalne delove uredjaja i
uticati na električni udar.
Pazite na skrivene postavljene električne vodove,
gasovode i vodovodne cevi. Konrolišite pre početka rada
radno područje na primer sa nekim uredjajem za potragu
metala.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. Upotrebljavajte zavisno od
namene potpunu zaštitu za lice, zaštitu za oči ili zaštitne
naočare. Ako odgovara, nosite masku za prašinu, zaštitu
za sluh, zaštitne rukavice ili specijalnu kecelju, koja male
čestice od brušenja i materijal drže na odstojanju od Vas.
Oči treba da budu zaštićene od stranih tela koja bi letela
okolo, koja nastaju pri različitim radovima. Maska za
prašinu ili disanje mora filtrirati prašinu koja nastaje
prilikom rada. Ako ste izloženi dugo glasnoj buci, možete
izgubiti i sluh.
Obezbedite radni komad. Radni komad koji drži neki
zatezni uredjaj se sigurnije drži nego sa Vašom rukom.
Dobro i čvrsto držite električni alat. Mogu na kratko
nastupiti veliki reakcioni momenti.
Ne obradjujte nikakav materijal koji sadrži azbest. Azbest
važi kao izazivač raka.
Veliki broj obrtaja
Smanjivanje obrtnog momenta
Povećavanje obrtnog momenta
Znak Jedinica internacionalna Jedinica nacionalna Objašnjenje
U V V Električni jednosmerni napon
f Hz Hz Frekvencija
n
0
/min, min
-1
, rpm, r/min /min Broj obrtaja u praznom hodu (kod potpuno
napunjenog akumulatora)
n
S
/min, min
-1
/min Broj udaraca
M...
Nm Nm Obrtni momenat (tvrdji/mekši slučaj zavrtnja)
Ø mm mm Presek nekog okruglog dela
L
pA
dB dB Nivo zvučnog pritiska
L
wA
dB dB Brzi nivo snage
L
pCpeak
dB dB Vršni nivo zvučnog pritiska
K...
Nesigurnost
m/s
2
m/s
2
Emisiona vrednost vibracija je prema EN 60745
(Zbir vektora tri pravca)
h,D
m/s
2
m/s
2
Srednja vrednost vibracija za bušenje u metalu
h,ID
m/s
2
m/s
2
Srednja vrednost vibracija za bušenje sa udarcima u
betonu
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
Bazne i izvedene jedinice iz internacionalnog
sistema jedinica SI.
Simbol, znak Objašnjenje
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 92 Friday, April 26, 2013 9:24 AM