Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [114/154]
114
et
et
Algupärane kasutusjuhend.
Kasutatud sümbolid, lühendid ja mõisted.
Sümbol, tähis Selgitus
Ärge puudutage elektrilise tööriista pöörlevaid osi.
Lugege tingimata läbi seadmele lisatud kasutusjuhend ja üldised ohutusnõuded.
Järgige kõrvaltoodud tekstis või joonisel sisalduvaid juhiseid!
Enne selle tööoperatsiooni tegemist eemaldage seadmest aku. Vastasel korral võib
elektriline tööriist soovimatult käivituda ja kasutajat vigastada.
Töötades kandke kaitseprille.
Töötades kandke kõrvaklappe või -troppe.
Töötades kandke kaitsekindaid.
Ärge laadige vigastatud akusid.
Ärge jätke akut tule kätte. Kaitske akut kuumuse, sealhulgas pideva päikesekiirguse eest.
Järgige kõrvaltoodud tekstis sisalduvaid juhiseid!
Lisateave.
Haardepiirkond
Kinnitab elektrilise tööriista vastavust Euroopa Liidu direktiividele.
See sümbol tõendab, et toode on sertifitseeritud Ameerika Ühendriikides ja Kanadas.
Märkus viitab võimalikule ohuolukorrale, mis võib kaasa tuua tõsised vigastused või surma.
Ringlussevõtu tähis: tähistab korduskasutatavaid materjale
Kasutusressursi ammendanud elektrilised tööriistad ja teised elektrotehnilised ja
elektrilised seadmed tuleb sorteeritult kokku koguda ja keskkonnahoidlikult ringlusse
võtta.
Aku tüüp
1. käik/2. käik/3. käik/4. käik
Puuri läbimõõt terases
Puuri läbimõõt puidus
Puuri läbimõõt kivis
Tarviku padrunisse kinnitatava saba läbimõõt
Kruvi läbimõõt
Kaal EPTA-Procedure 01/2003 järgi
* Kaal koos kiirvahetusadapteri ja akuga
Madalad pöörded
3. 4.
Fe
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 114 Friday, April 26, 2013 9:24 AM