Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [51/154]
51
no
no
Original driftsinstruks.
Anvendte symboler, forkortelser og uttrykk.
Symbol, tegn Forklaring
Ikke berør de roterende delene til elektroverktøyet.
Vedlagte dokumenter som driftsinstruks og generelle sikkerhetsinformasjoner må abso-
lutt leses.
Følg anvisningene i teksten eller bildet ved siden av!
Før dette gjøres må batteriet tas ut av elektroverktøyet. Ellers er det fare for skader ved
utilsiktet starting av elektroverktøyet.
Bruk øyebeskyttelse ved arbeid.
Bruk hørselvern ved arbeid.
Bruk håndbeskyttelse ved arbeid.
Ikke lad opp skadede batterier.
Ikke utsett batteriene for ild. Beskytt batteriet mot varme, f.eks. også mot permanent lag-
ring i direkte sollys.
Følg informasjonene i teksten ved siden av!
Ekstra informasjon.
Gripeflate
Bekrefter at elektroverktøyet er i samsvar med direktivene til det Europeiske Forbund.
Dette symbolet bekrefter sertifiseringen av dette produktet i USA og Canada.
Denne informasjonen henviser til en mulig farlig situasjon som kan medføre alvorlige ska-
der eller død.
Resirkulerings-tegn: merker resirkulerbare materialer
Vrakede elektroverktøy og andre elektrotekniske og elektriske produkter må samles inn
hver for seg og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.
Batteritype
1. gir/2. gir/3. gir/4. gir
Bordiameter stål
Bordiameter tre
Bordiameter stein
Spennområde chuck
Skruediameter
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003
* Vekt med hurtigbitsholder og batteri
Lavt turtall
3. 4.
Fe
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 51 Friday, April 26, 2013 9:24 AM