Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [83/154]
83
ro
ro
Instrucţiuni de utilizare originale.
Simboluri, prescurtări şi termeni utilizaţi.
Simbol, semn Explicaţie
Nu atingeţi componentele sculei electrice care se rotesc.
Citiţi neapărat documentele alăturate precum instrucţiunile de utilizare şi indicaţiile de
ordin general privind siguranţa şi potecţia muncii.
Respectaţi instrucţiunile din textul sau schiţa alăturată!
Înaintea acestei etape de lucru, scoateţi acumulatorul de pe maşina electrică. În caz contrar
pornirea accidentală a sculei electrice poate provoca leziuni.
În timpul lucrului folosiţi ochelari de protecţie.
În timpul lucrului folosiţi protecţie auditivă.
În timpul lucrului folosiţi mănuşi de protecţie.
Nu puneţi la încărcat acumulatori defecţi.
Nu expuneţi acumulatorul la foc. Protejaţi acumulatorul împotriva căldurii, de exemplu
împotriva expunerii permanente la radiaţii solare.
Respectaţi indicaţiile din textul alăturat!
Informaţie suplimentară.
Suprafaţă de prindere
Certifică conformitatea sculei electrice cu Normele Comunităţii Europene.
Acest simbol confirmă certificarea produsului în SUA şi Canada.
Această indicaţie avertizează asupra posibiliţii de producere a unei situaţii periculoase
care poate duce la accidentare.
Simbol pentru reciclare: marchează materialele reciclabile
Colectaţi separat sculele electrice şi alte produse electronice şi electrice scoase din uz şi
direcţionaţi-le către o staţie de reciclare ecologică.
Tip acumulator
treapta 1-a/treapta a 2-a/treapta a 3-a/treapta a 4-a
Diametru maxim de găurire oţel
Diametru maxim de găurire lemn
Diametru de găurire piatră
Domeniu de prindere în mandrină
Diametru şuruburi
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003
* Greutate cu cu mandrină rapidă port bit şi acumulator
Turaţie mică
3. 4.
Fe
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 83 Friday, April 26, 2013 9:24 AM