Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [88/154]
88
sl
Za vašo varnost.
Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila. Neupoštevanje varnostnih
navodil in napotkov lahko povzroči električni udar, požar
in/ali težke poškodbe.
Shranite vsa varnostna opozorila in navodila za
prihodnost.
Tega električnega orodja ne uporabljajte tako
dolgo, preden niste temeljito prebrali tega navodila
za uporabo ter priloženih „Splošnih varnostnih
opozoril“ (številka spisa 3 41 30 054 06 1) in jih v celoti
razumeli. Navedeno dokumentacijo shranite za kasnejšo
uporabo in jo izročite naprej pri posredovanju ali
odsvojitvi električnega orodja.
Prav tako upoštevajte zadevne nacionalne predpise
varstva pri delu.
Namembnost električnega orodja:
ročno voden vrtalni vijačnik za privijanje in odvijanje
vijakov in matic in za vrtanje in vijačenje v kovino, les,
umetne mase, keramiko ter za rezanje navojev z
vstavnimi orodji, ki so odobreni s strani FEIN in priborom
brez dovoda vode v vremensko zaščitenem okolju.
Posebna varnostna navodila.
Uporabljate dobavljene dodatne ročaje, ki so priložene
napravi. Izguba kontrole lahko povzroči poškodbe.
Napravo smete držati le na izoliranem ročaju, če delate
na območju, kjer lahko vstavljeno orodje pride v stik s
skritimi omrežnimi napeljavami. Stik z napeljavo pod
napetostjo povzroči, da so tudi kovinski deli naprave pod
napetostjo in to posledično povzroči električni udar.
Pazite na skrite električne vodnike, plinski in vodovodni
cevovod. Pred pričetkom dela kontrolirajte delovno
območje npr. z lokatorjem kovine.
Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Odvisno od vrste
uporabe si nataknite zaščitno masko čez cel obraz,
zaščito za oči ali zaščitna očala. Če je potrebno, nosite
zaščitno masko proti prahu, zaščitne glušnike, zaščitne
rokavice ali specialni predpasnik, ki Vas bo zavaroval
pred manjšimi delci materiala, ki nastajajo pri brušenju.
Oči je treba zavarovati pred tujki, ki nastajajo pri različnih
vrstah uporabe naprave in letijo naokrog. Zaščitna maska
proti prahu ali dihalna maska morata filtrirati prah, ki
nastaja pri uporabi. Predolgo izpostavljanje glasnemu
hrupu ima lahko za posledico izgubo sluha.
Zavarujte obdelovanec. Varneje je, da držite obdelovanec
z vpenjalno napravo, kot pa z roko.
Električno orodje morate trdno držati v roki. Kratkoročno
lahko pride do visokih reakcijskih momentov.
Ne obdelujte materiala, ki vsebuje azbest. Azbest je
kancerogen.
Veliko število vrtljajev
Zmanjšanje vrtilnega momenta
Povečanje vrtilnega momenta
Znaki Mednarodna enota Nacionalna enota Razlaga
U V V Električna enosmerna napetost
f Hz Hz Frekvenca
n
0
/min, min
-1
, rpm, r/min /min Število vrtljajev v prostem teku (pri napolnjeni
akum. bateriji)
n
S
/min, min
-1
/min Število udarcev
M...
Nm Nm Vrtilni moment (trd/mehki primer vijačenja)
Ø mm mm Premer okroglega dela
L
pA
dB dB Nivo hrupa
L
wA
dB dB Moč hrupa
L
pCpeak
dB dB Najvišji nivo hrupa
K...
Negotovost
m/s
2
m/s
2
Emisijske vrednosti vibracij v skladu z EN 60745
(vektorska vsota treh smeri)
h,D
m/s
2
m/s
2
Srednja nihajna vrednost za vrtanje v kovino
h,ID
m/s
2
m/s
2
Srednja nihajna vrednost za udarno vrtanje v beton
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
Osnovne in izpeljane enote iz mednarodnega
merskega sestava SI.
Simbol, znaki Razlaga
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 88 Friday, April 26, 2013 9:24 AM