Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [71/154]
71
cs
cs
Původní návod k obsluze.
Použité symboly, zkratky a pojmy.
Symbol, značka Vysvětlení
Nedotýkejte se rotujících dílů elektronářadí.
Nezbytně čtěte přiložené dokumenty jako návod k obsluze a všeobecná bezpečnostní
upozornění.
Uposlechněte pokynů ve vedle stojícím textu nebo grafice!
Před tímto pracovním krokem odstraňte z elektronářadí akumulátor. Jinak existuje
nebezpečí poranění dané neúmyslným rozběhem elektronářadí.
Při práci použijte ochranu očí.
Při práci použijte ochranu sluchu.
Při práci použijte ochranu rukou.
Nenabíjejte žádné poškozené akumulátory.
Nevystavujte akumulátor ohni. Akumulátor chraňte před horkem, např. i před trvalým
slunečním zářením.
Dbejte upozornění ve vedlejším textu!
Doplňková informace.
Oblast uchopení
Potvrzuje shodu elektronářadí se směrnicemi evropského společenství.
Tento symbol potvrzuje certifikaci tohoto výrobku v USA a Kanadě.
Toto upozornění ukazuje možnou nebezpečnou situaci, která může vést k vážným
poraněním nebo smrti.
Značka recyklace: označuje recyklovatelné materiály
Vyřazené elektronářadí a další elektrotechnické a elektrické výrobky rozebrané
shromážděte a dodejte k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.
Typ akumulátoru
1. stupeň chodu/2. stupeň chodu/3. stupeň chodu/4. stupeň chodu
Průměr vrtání do oceli
Průměr vrtání do dřeva
Průměr vrtání do kamene
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla
Průměr šroubu
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003
* Hmotnost s rychlovýměnným držákem bitů a akumulátorem
Malý počet otáček
3. 4.
Fe
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 71 Friday, April 26, 2013 9:24 AM