Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [66/154]
66
tr
Elektronik tork kapama (Bakınız: Sayfa 8 9).
Torku sadece motor dururken ayarlayın.
Ayarlanan torka ulaşıldığında motor kapatılır ve bir sinyal
sesi duyulur. Kapanma olduktan sonra açma/kapama
şalterini bırakın ve bir sonraki vidalama işlemi için şaltere
tekrar basın.
Sinyal sesini açıp kapatabilirsiniz.
Tork kademesi “ ” ile çalışırken elektronik kapama
olmaz.
İyi çalışma sonucu elde edebilmek için elektrikli el aletini
vidaya doğru kuvvetlice bastırın.
Akünün bakımı.
Aküyü sadece 0°C 45 °C (32 °F 113 °F) arasındaki
akü işletme sıcaklığı arasında çalıştırın ve şarj edin. Akü
sıcaklığı şarj işlemi başladığında akü işletme sıcaklığı
arasında olmalıdır.
Akünün yüzde olarak gerçek şarj durumu sadece
elektrikli el aletinin motoru dorurken gösterilir.
Akü derin deşarj durumunda ise elektronik sistem
motoru otomatik olarak durdurur.
Bakım ve müşteri servisi.
Aşırı kullanım koşullarında metaller işlenirken
elektrikli el aletinin içinde iletken toz
birikebilir. Havalandırma aralıklarından kuru ve
yağsız basınçlı hava ile elektrikli el aletinin iç kısmını sık sık
temizleyin.
Bu elektrikli el aletinin güncel yedek parça listesini
İnternette www.fein.com. sayfasında bulabilirsiniz.
Aşağıdaki parçaları gerektiğinde kendiniz de
değiştirebilirsiniz:
uçlar, akü
Teminat ve garanti.
Ürüne ilişkin teminat piyasaya sunulduğu ülkenin yasal
düzenlemeleri çerçevesinde geçerlidir. Ayrıca FEIN, FEIN
üretici garanti beyanına uygun bir garanti sağlar.
Elektrikli el aletinizin teslimat kapsamında bu kullanma
kılavuzunda tanımlanan veya şekli gösterilen aksesuarın
sadece bir parçası da bulunabilir.
Uyumluluk beyanı.
FEIN firması tek sorumlu olarak bu ürünün bu kullanım
kılavuzunun son sayfasında belirtilen ilgili koşullara uygun
olduğunu beyan eder.
Teknik belgelerin bulunduğu merkez: C. & E. FEIN
GmbH, C-DB_IA, D-73529 Schwäbisch Gmünd
Çevre koruma, tasfiye.
Ambalaj malzemesi, kullanım ömrünü tamamlamış
elektrikli el aletleri ve aksesuar çevre dostu geri kazanım
merkezine gönderilmelidir.
Aküleri sadece deşarj olmuş durumda ve çevre koruma
hükümlerine uygun olarak tasfiye yapacak bir merkeze
gönderin.
Tam olarak deşarj olmamış akülerde kısa devre tehlikesini
önlemek üzere bağlantı fişini yapışkan bantla izole edin.
LED gösterge Anlamı İşlem
1 4 yeşil
LED
Yüzde olarak
şarj durumu
İşletme
Sürekli
kırmızı ışık
Akü hemen
hemen boş
Aküyü şarj edin
Yanıp sönen
kırmızı ışık
Akü işletmeye
hazır değil
Aküyü akü işletme
sıcaklığı aralağına
getirin, sonra şarj edin
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 66 Friday, April 26, 2013 9:24 AM