Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [86/154]
86
ro
În condiţii nefavorabile, praful de lemn şi de metale
uşoare, amestecurile fierbinţi de praf de şlefuire şi
substanţe chimice se pot autoaprinde sau provoca
explozii. Împiedicaţi zborul scânteilor în direcţia
recipientului colector de praf precum şi încălzirea
excesivă a sculei electrice şi a materialului şlefuit, goliţi din
timp recipientul colector de praf, respectaţi instrucţiunile
de prelucrare ale producătorului materialului respectv cât
şi prescripţiile în vigoare în ţara dumneavoastră cu privire
la materialele de prelucrat.
Instrucţiuni de utilizare.
Acţionaţi comutatorul sensului de rotaţie şi comutatorul
de selecţie a treptelor de putere numai cu motorul oprit.
Împingeţi întotdeauna comutatorul de selecţie a treptelor
de putere până la punctul de oprire. Altfel scula electrică
s-ar putea deteriora.
O suprasolicitare termică a sculei electrice este
semnalizată prin clipirea LED-ului din mâner.
În caz de suprasolicitare scula electrică se opreşte din
funcţionare.
Aduceţi comutatorul sensului de rotaţie în poziţia din
mijloc pentru a evita pornirea involuntară a sculei
electrice, de exemplu în timpul transportului.
Decuplare electronică (vezi paginile 8 9).
Reglaţi momentul de torsiune numai când motorul este
oprit.
Motorul se opreşte la atingerea momentului de torsiune
reglat şi se aude un semnal sonor. După oprirea
motorului eliberaţi întrerupătorul pornit/oprit şi apoi
apăsaţi-l iarăşi pentru o nouă înşurubare.
Puteţi conecta/deconecta semnalul sonor.
În timpul lucrului cu treapta momentului de torsiune
“ nu are loc decuplarea electronică.
Apăsaţi suficient de tare scula electrică pe şurub, pentru a
obţine rezultate bune de lucru.
Manipularea acumulatorului.
Folosiţi şi încărcaţi acumulatorul numai în domeniul
temperaturiloir de lucru de 0 °C 45 °C (32 °F 113 °F).
În momentul începerii procesului de încărcare,
temperatura acumulatorului trebuie să fie în domeniul
temperaturilor de lucru ale acumulatorului.
Nivelul procentual real de încărcare a acumulatorului este
afişat numai atunci când motorul sculei electrice este
oprit.
Înainte de a se ajunge la descărcarea profundă a
acumulatorului, sistemul electronic opreşte automat
motorul.
Întreţinere şi asistenţă service post-
vânzări.
În cazul unor condiţii de utilizare extrem de
grele, la prelucrarea metalelor, în interiorul
sculei electrice se poate depune praf bun
conducător electric. Suflaţi frecvent aer comprimat uscat
şi fără ulei prin orificiile de aerisire în interiorul sculei
electrice.
Găsiţi lista actuală de piese de schimb pentru această sculă
electrică pe internet, la www.fein.com.
Puteţi schimba şi singuri, dacă este necesar, următoarele
piese:
scule, acumulator
Garanţia legală de conformitate şi
garanţia comercială.
Garanţia legală de conformitate a produsului se acordă
conform reglementărilor legale din ţara punerii în
circulaţie a acestuia. În plus, FEIN acordă o garanţie
comercială conform certificatului de garanţie al
producătorului FEIN.
Setul de livrare al sculei dumneavoastră electrice poate să
cuprindă numai o parte a accesoriilor descrise sau
ilustrate în prezentele instrucţiuni de folosire.
Declaraţie de conformitate.
Firma FEIN declară pe proprie răspundere că acest
produs corespunde prevederilor specificate la ultima
pagină a prezentelor instrucţiuni de utilizare.
Documentaţie tehnică la: C. & E. FEIN GmbH, C-DB_IA,
D-73529 Schwäbisch Gmünd
Protecţia mediului înconjurător,
eliminare.
Ambalajele, sculele electrice şi accesoriile scoase din uz
trebuie direcţionate către o staţie de reciclare ecologică.
După ce mai întâi i-aţi descărcat, direcţionaţi acumulatorii
către un punct de colectare a deşeurilor sortate.
În cazul în care acumulatorii nu sunt complet descărcaţi,
ca o măsură preventivă, izolaţi conectorii acestuia cu
bandă adezivă.
Indicator cu
LED-uri
Semnificaţie Acţiune
LED verde
1–4
nivel de
încărcare în
procente
Funcţionare
lumină roşie
continuă
Acumulatorul
este aproape
descărcat
Încărcaţi acumulatorul
lumină roşie
intermitentă
Acumulatorul
nu este
pregătit de
funcţionare
Aduceţi acumulatorul în
domeniul
temperaturilor de lucru,
apoi încărcaţi-l
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 86 Friday, April 26, 2013 9:24 AM