Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [72/154]
72
cs
Pro Vaši bezpečnost.
Čtěte všechna varovná upozornění a
pokyny. Zanedbání při dodržování
varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek
zásah elektrickým proudem, požár a/nebo těžká
poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna
uschovejte.
Toto elektronářadí nepoužívejte, dokud jste si
důkladně nepřečetli a zcela neporozuměli tomuto
návodu k obsluze a též přiloženým „Všeobecným
bezpečnostním upozorněním“ (číslo spisu
3 41 30 054 06 1). Uchovejte uvedené podklady k
pozdějšímu použití a předejte je při zapůjčení nebo
prodeji elektronářadí.
Dbejte rovněž příslušných národních ustanovení ochrany
při práci.
Určení elektronářadí:
ruční vrtací šroubovák pro zašroubování a vyšroubování
šroubů a matic a pro vrtání a šroubování do kovu, dřeva,
umělé hmoty a keramiky a též pro řezání závitů pomocí
firmou FEIN schválených pracovních nástrojů a
příslušenství bez přívodu vody v prostředí chráněném
před povětrnostními vlivy.
Speciální bezpečnostní předpisy.
Používejte se strojem dodávané přídavné rukojeti. Ztráta
kontroly může vést k poraněním.
Pokud provádíte práce, při kterých může pracovní nástroj
zasáhnout skrytá elektrická vedení, pak držte stroj na
izolovaných plochách rukojeti. Kontakt s elektrickým
vedením pod napětím může přivést napětí i na kovové
části stroje a vést k zásahu elektrickým proudem.
Dbejte na skrytě položené elektrické vedení, plynové a
vodovodní potrubí. Před začátkem práce zkontrolujte
pracovní oblast např. přístrojem na zjišťování kovů.
Noste osobní ochranné vybavení. Podle aplikace použijte
ochranu celého obličeje, ochranu očí nebo ochranné
brýle. Taktéž adekvátně noste ochrannou masku proti
prachu, ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo
speciální zástěru, jež Vás ochrání před malými částicemi
brusiva a materiálu. Oči mají být chráněny před
odletujícími cizími tělísky, jež vznikají při různých
aplikacích. Protiprachová maska či respirátor musejí při
používání vznikající prach odfiltrovat. Pokud jste dlouho
vystaveni silnému hluku, můžete utrpět ztrátu sluchu.
Zajistěte obrobek. Obrobek držený upínacím přípravkem
je držen bezpečněji než ve Vaší ruce.
Držte elektronářadí dobře a pevně. Krátkodobě mohou
nastat vysoké reakční momenty.
Velký počet otáček
Zmenšení kroutícího momentu
Zvětšení kroutícího momentu
Značka Jednotka mezinárod Jednotka národní Vysvětlení
U V V Elektrické stejnosměrné napětí
f Hz Hz Frekvence
n
0
/min, min
-1
, rpm, r/min min
-1
Počet otáček při běhu naprázdno (u plně nabitého
akumulátoru)
n
S
/min, min
-1
/min Počet úderů
M...
Nm Nm Kroutící moment (tvrdý/měkký šroubový spoj)
Ø mm mm Průměr kulatého dílu
L
pA
dB dB Hladina akustického tlaku
L
wA
dB dB Hladina akustického výkonu
L
pCpeak
dB dB Špičková hladina akustického tlaku
K...
Nepřesnost
m/s
2
m/s
2
Hodnota emise vibrací podle EN 60745
(vektorový součet tří os)
h,D
m/s
2
m/s
2
Střední hodnota vibrací pro vrtání do kovu
h,ID
m/s
2
m/s
2
Střední hodnota vibrací pro příklepové vrtání do
betonu
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
Základní a odvozené jednotky z mezinárodní
soustavy jednotek SI.
Symbol, značka Vysvětlení
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 72 Friday, April 26, 2013 9:24 AM