Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [47/154]
47
da
da
Original betjeningsvejledning.
Anvendte symboler, forkortelser og begreber.
Symbol, tegn Forklaring
Berør ikke roterende dele på el-værktøjet.
Læs ubetinget vedlagte dokumenter som f.eks. brugsanvisning og almindelige sikkerheds-
råd.
Følg instruktionerne i efterfølgende tekst eller grafik!
Fjern akkuen fra el-værktøjet, før dette arbejdsskridt udføres. Ellers er der fare for kvæ-
stelser som følge af utilsigtet start af el-værktøjet.
Brug øjenbeskyttelse under arbejdet.
Brug høreværn under arbejdet.
Brug håndbeskyttelse under arbejdet.
Oplad ikke beskadigede akkuer.
Udsæt ikke akkuen for ild. Beskyt akkuen mod varme f.eks. også mod vedvarende solstrå-
ler.
Overhold henvisningerne i teksten ved siden af!
Ekstra information.
Grebområde
Bekræfter at el-værktøjet er i overensstemmelse med gældende direktiver inden for det
europæiske fællesskab.
Dette symbol bekræfter certificeringen af dette produkt i USA og Canada.
Denne henvisning viser en mulig farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser evt.
med døden til følge.
Genbrugstegn: Kendetegner materialer, der kan genbruges
Gammelt el-værktøj og andre elektrotekniske og elektriske produkter skal samles og afle-
veres separat til miljøvenlig genbrug.
Akkutype
1. gear/2. gear/3. gear/4. gear
Borediameter stål
Borediamter træ
Borediameter sten
Borepatron-spændeområde
Skruediameter
Vægt iht. EPTA-Procedure 01/2003
* Vægt med hurtigskiftebitholder og akku
Lille omdrejningstal
3. 4.
Fe
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 47 Friday, April 26, 2013 9:24 AM