Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [79/154]
79
pl
pl
Oryginalna instrukcja eksploatacji.
Użyte symbole, skróty i pojęcia.
Symbol, znak Objaśnienie
Nie należy dotykać części elektronarzędzia będących w ruchu.
Załączone dokumenty, tzn. instrukcję eksploatacji i ogólne wskazówki bezpieczeństwa
należy koniecznie przeczytać.
Należy stosować się do zaleceń zawartych w znajdującym się obok tekście lub na rysunku!
Przed przystąpieniem do tych czynności należy usunąć akumulator z elektronarzędzia. W
przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo obrażeń przez niezamierzony rozruch
elektronarzędzia.
Podczas pracy należy używać środków ochrony oczu.
Podczas pracy należy używać środków ochrony słuchu.
Podczas pracy należy używać środków ochrony rąk.
Nie wolno ładować uszkodzonych akumulatorów.
Nie wolno zbliżać akumulatora do ognia. Akumulatory należy chronić przed wysokimi
temperaturami, np. przed stałym nasłonecznieniem.
Należy przestrzegać wskazówek w tekście obok!
Informacja dodatkowa.
Zakres chwytania
Potwierdza zgodność budowy elektronarzędzia z wytycznymi Wspólnoty Europejskiej.
Niniejszy symbol potwierdza certyfikację produktu na rynku USA i Kanady.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może doprowadzić do poważnych urazów ciała lub
nawet utraty życia.
Znaczek recyklingu: oznacza przydatność materiałów do ponownego przetwórstwa
Wyeliminowane elektronarzędzia i inne produkty elektrotechniczne i elektryczne należy
zbierać oddzielnie i poddać utylizacji zgodnie z zasadami ochrony środowiska.
Rodzaj akumulatora
1. Bieg/2. Bieg/3. Bieg/4. Bieg
Średnica wiercenia w stali
Średnica wiercenia w drewnie
Średnica wiercenia w kamieniu
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego
Średnica śrub i wkrętów
Ciężar zgodny z EPTA-Procedure 01/2003 (= z metodą Europejskiej Parlamentarnej
Weryfikacji Technologii)
* Ciężar wraz z szybkowymiennym uchwytem na końcówki wkręcające i z akumulatorem
Niska prędkość obrotowa
3. 4.
Fe
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 79 Friday, April 26, 2013 9:24 AM