Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [67/154]
67
hu
hu
Eredeti használati utasítás.
A használt jelölések és fogalmak.
Szimbólumok, jelek Magyarázat
Ne érjen hozzá az elektromos kéziszerszám forgó alkatrészeihez.
Mindenképpen olvassa el a mellékelt dokumentációt, mint például a kezelési útmutatót
és a biztonsági tájékoztatót.
Tartsa be az oldalsó szövegben vagy ábrán található utasításokat!
Ezelőtt a lépés előtt távolítsa el az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból.
Ellenkező esetben az elektromos kéziszerszám akaratlan elindulása sérüléseket
okozhat.
A munkák közben használjon védőszemüveget.
A munkák közben használjon zajtompító fülvédőt.
A munkák közben használjon kézvédőt.
Ne töltsön fel megrongálódott akkumulátorokat.
Ne tegye ki az akkumulátort tűz hatásának. Óvja meg az akkumulátort a forróságtól,
például a tartós napsugárzástól.
Ügyeljen a jel mellett álló szövegben található tájékoztatásra!
Kiegészítő információ.
Fogantyú-felület
A CE-jel igazolja, hogy az elektromos kéziszerszám megfelel az Európai Unió
irányelveinek.
Ez a jel igazolja ezen termék igazolásának meglétét az Egyesült Államokban és
Kanadában.
Ez a tájékozató egy lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely súlyos vagy
halálos sérüléshez vezethet.
Újrafeldolgozás jel: az újraértékesíthető anyagokat jelöli
A használaton kívül helyezett elektromos kéziszerszámokat és egyéb elektrotechnikai
és elektromos termékeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi
szempontoknak megfelelő újrafelhasználásra kell leadni.
Akkumulátor típus
1. fokozat/2. fokozat/3. fokozat/4. fokozat
Furatátmérő acélban
Furatátmérő fában
Furatátmérő kőben
Tokmányba befogható méretek
Csavarátmérő
Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-szabvány) szerint
* Súly a gyors cserebetét tartóval és az akkumulátorral
3. 4.
Fe
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 67 Friday, April 26, 2013 9:24 AM