136 | Nederlands
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Inzetgereedschap wisselen
(zie afbeeldingen j1 j4)
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
f Draag werkhandschoenen bij de montage
van het zaagblad. Bij het aanraken van het
zaagblad bestaat verwondingsgevaar.
Kies het geschikte zaagblad voor het materiaal
dat u wilt bewerken.
Gebruik alleen zaagbladen met een maximaal
toegestaan toerental dat hoger is dan het onbe-
laste toerental van het elektrische gereedschap.
Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de in
deze gebruiksaanwijzing vermelde specificaties,
volgens EN 847-1 zijn gecontroleerd en overeen-
komstig zijn gemarkeerd.
Zaagblad demonteren
Til met de ringsleutel 17 de inlegplaat 3 voor-
aan omhoog en verwijder deze uit de uitspa-
ringen 37.
Draai het handwiel 12 tegen de wijzers van
de klok tot aan de aanslag zodat het zaagblad
38 zich in de hoogst mogelijke positie boven
de zaagtafel bevindt.
Draai de spanmoer 51 met de ringsleutel 17
(23 mm) en trek tegelijkertijd aan de asblok-
keerhendel 50 tot deze vastklikt.
Houd de asblokkeerhendel aangetrokken en
schroef de spanmoer tegen de wijzers van de
klok los.
Neem de spanflens 52 van de as.
Verwijder het zaagblad 38.
Zaagblad monteren
Reinig indien nodig voor de montage alle te
monteren delen.
Plaats het nieuwe zaagblad op de opna-
meflens 52 van de uitgaande as 53.
Opmerking: Gebruik geen te kleine zaagbladen.
De spleet tussen zaagblad en spouwmes mag
maximaal 5 mm bedragen.
f Let er bij de montage op dat de snijrichting
van de tanden (richting van de pijl op het
zaagblad) overeenkomt met de richting van
de pijl op de beschermkap.
Breng de spanflens 52 en de spanmoer 51
aan.
Draai de spanmoer 51 met de ringsleutel 17
(23 mm) en trek tegelijkertijd aan de asblok-
keerhendel 50 tot deze vastklikt.
Draai de spanmoer met de wijzers van de
klok mee vast.
Breng de inlegplaat 3 weer aan.
(zie afbeelding c3)
Gebruik
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
Transport- en werkstand van het zaag-
blad
Transportstand
Draai het handwiel 12 met de wijzers van de
klok mee tot de tanden van het zaagblad 38
zich onder de zaagtafel 11 bevinden.
Werkstand
Draai het handwiel 12 tegen de wijzers van
de klok mee tot de tanden van het zaagblad
38 zich ca. 5 mm boven het werkstuk bevin-
den.
Opmerking: Controleer of de beschermkap cor-
rect geplaatst is. Deze moet bij het zagen altijd
op het werkstuk aansluiten.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 136 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM