Română | 353
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
48 Şuruburi de fixare pentru limitatorul paralel
suplimentar (aluminiu)
49 Limitator paralel suplimentar (material
plastic)
50 Pârghie de blocare ax
51 Piuliţă de strângere
52 Flanşă de prindere/strângere
53 Axul sculei
54 Mâner de fixare pentru unghiul de înclinare
(orizontal)
55 Indicator de unghiuri pe limitatorul
unghiular
56 Indicator de unghiuri (în plan vertical)
57 Scala unghiurilor de înclinare (în plan
vertical)
58 Lupă
59 Scală gradată pentru distanţa dintre pânza
de ferăstrău şi limitatorul paralel 10
60 Tastă pornit
61 Şurub de ajustare pentru reglarea unghiului
de înclinare în plan vertical standard de 90°
62 Şurub de ajustare pentru reglarea unghiului
de înclinare în plan vertical standard de 45°
63 Şurub pentru indicatorul de unghiuri
(în plan vertical)
64 Piuliţă pentru reglarea forţei de tensionare a
limitatorului paralel 8
65 Şuruburi de ajustare pentru jocul saniei de
împingere
66 Şuruburi de ajustare pentru placa
intermediară
67 Mânere
68 Set de fixare şasiu*
69 Şasiu*
*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în
setul de livrare standard. Puteţi găsi accesoriile com-
plete în programul nostru de accesorii.
Date tehnice
Informaţie privind zgomotele
Valorile măsurate pentru zgomot au fost
determinate conform EN 61029.
Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei elec-
trice este în mod normal: nivel presiune sonoră
97 dB(A); nivel putere sonoră 110 dB(A).
Incertitudine K=3 dB.
Purtaţi aparat de protecţie auditivă!
Ferăstrău circular de banc PTS 10
Număr de
identificare
3 603 L03 2..
Putere nominală
W 1400
Tensiune nominală
V 230
Frecvenţă
Hz 50
Turaţie la mersul în
gol
rot./
min
5000
Limitarea curentului
de pornire
z
Greutate conform
EPTA-Procedure
01/2003
kg 23,5
Clasa de protecţie
/II
Dimensiuni maxime piese de lucru vezi pagina 361.
Datele sunt valabile pentru tensiuni nominale [U] de
230/240 V. În caz de tensiuni mai joase şi la execuţiile
specifice anumitor ţări, aceste date pot varia.
Vă rugăm să reţineţi numărul de identificare de pe
plăcuţa indicatoare a tipului sculei dumneavoastră
electrice. Denumirile comerciale ale sculelor electrice
pot varia.
Dimensiuni pânze de ferăstrău adecvate
Diametru pânză de
ferăstrău
mm 254
Grosimea corpului
pânzei
mm 1,8
Diametru orificiu de
prindere
mm 30
OBJ_BUCH-783-003.book Page 353 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM