342 | Українська
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Посуньте маховичок 12 назад (Push) і
притримайте його в цьому положенні.
Зуби куліси зціплюються з зубчатим вінцем
маховичка.
Крутіть маховичок до тих пір, поки
індикатор кута 56 не покаже на шкалі 57
необхідний кут.
Знову затягніть ручку фіксації 29.
Для швидкого і точного настроювання
стандартних кутів 90° і 45° на корпусі
існують кінцеві упори.
Настроювання паралельних упорів
Паралельний упор 8 (див. мал. E)
Риска в лупі 58 показує встановлену на шкалі
13 відстань між паралельним упором і
пиляльним диском.
Встановіть паралельний упор з
відповідного боку пиляльного диска. (див.
також «Монтаж паралельного упора»,
стор. 339)
Відпустіть затискну рукоятку 46,
потягнувши її угору, і посуньте паралельний
упор настільки, щоб лупа 58 показувала
необхідну відстань до пиляльного диска.
Для фіксації паралельного упора притисніть
затискну рукоятку 46 униз.
Паралельний упор 10 на поширювачі стола
(дивал.F)
Паралельний упор 10 можна встановлювати
ліворуч або праворуч від поширювача стола 9.
Колір наклейки на паралельному упорі
відповідає кольорам шкали 59 на передньому
напрямному стрижні. Шкала показує відстань
до пиляльного диска в залежності від
положення паралельного упора.
Прикрутіть паралельний упор в
необхідному положенні до поширювача
стола.
Візьміться посередині спіднизу
поширювача стола і витягніть його
настільки, щоб зелена або жовта шкала
показувала необхідну відстань від
пиляльного диска.
Настроювання додаткового
паралельного упора
Щоб розпилювати вузькі оброблювані деталі
і розпилювати під вертикальним кутом
нахилу, на паралельний упор 8 треба
монтувати алюмінієвий додатковий
паралельний упор 18. (дивал.g2)
Короткі заготовки можуть під час
розпилювання застрявати між паралельним
упором і пиляльним диском, зачіплятися за
пиляльний диск, що йде вгору, і відкидатися.
З цієї причини додатковий паралельний упор
треба настроювати так, щоб його кінчик
кінчався між самим переднім зубом
пиляльного диска і серединою пиляльного
диска.
Послабте ручки фіксації 48 і відповідним
чином пересуньте додатковий паралельний
упор 18.
Знову затягніть ручки фіксації.
При розпилюванні високих, вузьких деталей
алюмінієвий додатковий паралельний упор 18
треба монтувати прямо на паралельний упор 8.
(див. мал. g3)
Початок роботи
Вмикання (див. мал. G1G2)
Потягніть червону кнопку АВАРІЙНОГО
вимикання 14 ліворуч і відкрийте жовту
захисну кришку 30.
Щоб увімкнути прилад, натисніть на зелену
кнопку увімкнення 60.
Після цього закрийте захисну кришку, не
заводячи її в зачеплення.
Вимикання (див. мал. G3)
Натисніть на червону кнопку АВАРІЙНОГО
ВИМИКАННЯ 14.
Зникнення напруги
Вимикач являє собою нульовий вимикач, що
запобігає увімкненню електроприладу після
зникнення напруги (напр., якщо під час
роботи буде витягнутий штепсель).
Щоб знову увімкнути прилад після цього, треба
повторно натиснути на зелену кнопку
ввімкнення 60.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 342 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM