Lietuviškai | 481
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Slankusis bėgelis (žiūr. pav. B)
Su slankiuoju bėgeliu 1 galima pjauti iki maks.
305 mm pločio ruošinius.
Yra užtikrinamas didesnis pjovimo tikslumas, o
ypač kartu naudojant kampinį ribotuvą 16. (žr.
„Įstrižų pjūvių horizontalioje plokštumoje
pjovimas su slankiuoju bėgeliu“, 483 psl.)
Tuo tikslu fiksuojamąją svirtelę 24 atlenkite į
kairę.
Slankųjį bėgelį galima pastumti iki atramos
pirmyn arba atgal.
Pjovimo kampo nustatymas
Norint užtikrinti, kad pjūviai būtų tikslūs, po
intensyvaus prietaiso naudojimo turite patikrinti
pagrindinius prietaiso nustatymus ir, jei reikia,
nustatyti iš naujo (žr. „Pagrindinių nustatymų
patikrinimas ir reguliavimas“, psl. 483).
Įstrižo pjūvio kampo nustatymas horizontalioje
plokštumoje
(kampinis ribotuvas) (žiūr. pav. C)
Įstrižo pjūvio kampą horizontalioje plokštumoje
galima nustatyti nuo 60° (kairėje pusėje) iki 60°
(dešinėje pusėje).
Atlaisvinkite fiksuojamąją rankenėlę 54, jei ji
yra užveržta.
Sukite kampinį ribotuvą, kol kampo žymeklis
55 parodys norimą įstrižo pjūvio kampą.
Fiksuojamąją rankenėlę 54 vėl užveržkite.
Įstrižo pjūvio kampo nustatymas vertikalioje
plokštumoje
(pjūklo diskas) (žiūr. pav. D)
Įstrižo pjūvio kampą vertikalioje plokštumoje
galima nustatyti nuo 90° iki 45°.
Šiek tiek atlaisvinkite fiksuojamąją rankenėlę
29, sukdami ją prieš laikrodžio rodyklę.
Nuoroda: Visiškai atlaisvinus fiksuojamąją
rankenėlę, traukos jėgos veikiamas pjūklo diskas
pavirsta į padėtį, apytikriai atitinkančią 30°.
Paspauskite reguliavimo ratuką 12 atgal
(Push) ir laikykite jį šioje padėtyje.
Kulisės dantukai įsistato į krumpliuotąjį
vainiką ant reguliavimo ratuko.
Sukite reguliavimo ratuką, kol kampo
žymeklis 56 skalėje 57 parodys norimą įstrižo
pjūvio kampą.
Vėl tvirtai užveržkite fiksuojamąją rankenėlę
29.
Kad būtų galima greitai ir tiksliai nustatyti
standartinius 90° ir 45° kampus, ant korpuso
yra atramos.
Lygiagrečiųjų atramų nustatymas
Lygiagrečioji atrama 8 (žiūr. pav. E)
Ant lupos esanti žymė 58 rodo skalėje 13
nustatytą atstumą nuo lygiagrečiosios atramos
iki pjūklo disko.
Lygiagrečiąją atramą pritvirtinkite norimoje
pjūklo disko pusėje. (taip pat žr.
„Lygiagrečiosios atramos montavimas“, 478
psl.)
Kad atlaisvintumėte, patraukite fiksuojamąją
rankenėlę 46 aukštyn ir stumkite
lygiagrečiąją atramą, kol lupa 58 parodys
norimą atstumą iki pjūklo disko.
Kad užfiksuotumėte lygiagrečiąją atramą,
paspauskite fiksuojamąją rankenėlę 46
žemyn.
Lygiagrečioji atrama 10 ant stalo
platinamosios dalies (žiūr. pav. F)
Lygiagrečiąją atramą 10 galima montuoti stalo
platinamosios dalies 9 kairėje arba dešinėje.
Lipduko ant lygiagrečiosios atramos spalvos
sutampa su skalės 59 ant priekinio kreipiamojo
strypo spalvomis. Priklausomai nuo
lygiagrečiosios atramos padėties, skalė rodo
atstumą iki pjūklo disko.
Lygiagrečiąją atramą norimoje padėtyje
prisukite prie stalo platinamosios dalies.
Paimkite už stalo platinamosios dalies
vidurio ir traukite jį tol, kol žalia arba geltona
skalė parodys norimą atstumą iki pjūklo
disko.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 481 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM