334 | Українська
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Описання принципу роботи
Прочитайте всі застереження і
вказівки. Недотримання застере-
жень і вказівок може призвести
до ураження електричним
струмом, пожежі та/або
серйозних травм.
Призначення приладу
Електроприлад призначений для
використання на опорі для здійснення в
деревині рівних поздовжніх та поперечних
пропилів. Можливі горизонтальні кути
розпилювання від 60° до +60° а також
вертикальні кути розпилювання від 90° до
45°.
За своєю потужністю електроінструмент
розрахований на розпилювання твердих і
м’яких порід дерева, а також
деревностружкових і деревноволокнистих
плит.
При використанні електроприладу в якості
настільної дискової пили не дозволяється
розпилювати ним алюміній або інші кольорові
метали.
Зображені компоненти
Нумерація зображених компонентів
посилається на зображення електроприладу
на сторінках з малюнками.
1 Пересувні полозки
2 Подовжувач стола
3 Вставний щиток
4 Розпірний клин
5 Відсмоктувальний патрубок на захисному
кожусі
6 Захисний кожух
7 Наклейка для позначення лінії
розпилювання
8 Паралельний упор
9 Поширювач стола
10 Паралельний упор до поширювача стола 9
11 Стіл
12 Маховичок для піднімання і опускання
пиляльного диска
13 Шкала для встановлення відстані між
пиляльним диском і паралельним упором 8
Показує функцію ручки фіксації на кутовому упорі при
настроюванні горизонтальних кутів розпилювання.
Показує можливі положення паралельного упора на
поширювачі стола.
Колір наклейки відповідає кольорам шкали на передньому
напрямному стрижні. Шкала показує відстань до пиляльного
диска в залежності від положення паралельного упора.
Символ Значення
140mm - 250mm
220mm - 520mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 334 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM