484 | Lietuviškai
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Standartinio įstrižo pjūvio kampo 90°
(vertikalioje plokštumoje) nustatymas
Nustatykite 90° įstrižo pjūvio kampą
vertikalioje plokštumoje.
Patikrinimas:
Nustatykite kampainį 90° kampu ir padėkite
jį ant pjovimo stalo 11.
Kampainio kojelė per visą ilgį turi priglusti prie
pjūklo disko 38 plokštumos.
Nustatymas: (žiūr. pav. K)
Atlaisvinkite fiksuojamąją rankenėlę 29 ir
reguliavimo ratuku 12 laikykite pjūklo diską
90° padėtyje.
Atlaisvinkite reguliavimo varžtą 61 ir vėl
tvirtai užveržkite fiksuojamąją rankenėlę 29.
Įsukite arba išsukite reguliavimo varžtą tiek,
kad kampainio kraštinė per visą ilgį priglustų
prie pjūklo disko plokštumos.
Tada vėl tvirtai užveržkite fiksuojamąją
rankenėlę 29.
Jei nustačius kampo žymeklis 56 nėra vienoje
linijoje su 90° žyme, esančia ant skalės 57,
standartiniu kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite
varžtą 63 ir nustatykite kampo žymeklį pagal 90°
žymę.
Įstrižo pjūvio standartinio kampo 45°
(vertikalioje plokštumoje) nustatymas
(žiūr. pav. K)
Pakartokite aukščiau aprašytus veiksmus
įstrižam pjūviui vertikalioje plokštumoje 45°
kampu:
atlaisvinkite fiksuojamąją rankenėlę 29,
nustatykite reguliavimo varžtą 62.
Kampo žymeklio 56 padėties keisti negalima.
Lygiagrečiosios atramos užveržimo jėgos
nustatymas (žiūr. pav. L)
Lygiagrečiosios atramos 8 užveržimo jėga
dažniau naudojant gali sumažėti.
Veržkite veržlę 64, kol lygiagrečiąją atramą
vėl bus galima tvirtai užfiksuoti prie pjovimo
stalo.
Slankiojo bėgelio tarpo nustatymas
(žiūr. pav. M)
Jei dažniau naudojant slankiojo bėgelio 1
tarpas pasidaro per didelis, užveržkite
reguliavimo varžtą 65.
Įstatomosios plokštelės nustatymas
(žr. pav. N)
Patikrinimas:
Įstatomosios plokštelės 3 priekinė pusė turi būti
viename lygyje su pjovimo stalu arba įleista šiek
tiek giliau, o užpakalinė pusė viename lygyje
su pjovimo stalu arba šiek tiek aukščiau.
Nustatymas:
Keturiais reguliavimo varžtais 66 nustatykite
reikiamą lygį.
Sandėliavimas ir transportavimas
(žr. pav. O)
Elektrinio įrankio sandėliavimas
Norėdami elektrinį įrankį sandėliuoti, turite
galimybę stumiamąjį strypelį, atramas ir
atsarginius pjūklo diskus saugiai pritvirtinti.
Užfiksuokite geltoną apsauginį dangtelį 30 ir
slankiojo bėgelio 1 fiksuojamąją svirtelę 24.
Nustatykite elektrinį įrankį į transportavimo
padėtį. (žr. „Transportavimo padėtis“, 480
psl.)
Nuimkite papildomą lygiagrečiąją atramą 18
nuo lygiagrečios atramos 8 arba nuo
kampinio ribotuvo 16.
Nustatykite atramas (8, 16, 18) į reikiamas
padėtis ir pritvirtinkite stumiamąjį strypelį
22.
Maitinimo laidą susukite ant laido laikiklio
31.
Atsarginį pjūklo diską, naudodamiesi
tvirtinamuoju varžtu 19, galite laikyti ant
prietaiso korpuso.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 484 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM