352 | Română
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Descrierea funcţionării
Citiţi toate indicaţiile de
avertizare şi instrucţiunile.
Nerespectarea indicaţiilor de
avertizare şi a instrucţiunilor poate
provoca electrocutare, incendii
şi/sau răniri grave.
Utilizare conform destinaţiei
Scula electrică este destinată executării în
regim staţionar de tăieri longitudinale şi
transversale drepte în lemn. Sunt posibile
unghiuri de înclinare în plan orizontal de la 60°
până la +60° cât şi unghiuri de înclinare în plan
vertical de la 90° până la 45°.
Puterea sculei electrice permite utilizarea
acesteia pentru tăierea lemnului de esenţă tare
şi moale, cât şi a PAL-ului şi a PFL-ului.
În modul de funcţionare ca ferăstrău circular de
banc, nu este permisă utilizarea sculei electrice
pentru debitarea aluminiului sau a altor metale
neferoase.
Elemente componente
Numerotarea elementelor componente se referă
la schiţele sculei electrice de la paginile grafice.
1 Sanie de împingere
2 Prelungire masă de lucru pentru ferăstrău
3 Placă intermediară
4 Pană pentru despicat
5 Racord de aspirare pe apărătoare
6 Apărătoare
7 Etichetă autocolantă pentru marcarea liniei
de tăiere
8 Limitator paralel
9 Extindere masă de lucru pentru ferăstrău
10 Limitator paralel pe extinderea mesei de
lucru pentru ferăstrău 9
11 Masă de lucru pentru ferăstrău
12 Roată de mână pentru ridicarea şi coborârea
pânzei de ferăstrău
13 Scală gradată pentru distanţa dintre pânza
de ferăstrău şi limitatorul paralel 8
14 Buton de întrerupere în caz de PERICOL
15 Canal de ghidare pentru limitatorul paralel 8
16 Limitator unghiular
17 Cheie inelară (23 mm; 13 mm)
18 Limitator paralel suplimentar (aluminiu)
19 Şurub de fixare rezervă pânze de ferăstrău
20 Găuri pentru montaj
21 Canal de ghidare pentru limitatorul
unghiular
22 Tijă de împingere
23 Mâner de fixare pentru prelungirea mesei de
lucru pentru ferăstrău 2
24 Pârghie de blocare a saniei de împingere
25 Mâner de fixare pentru limitatorul paralel 10
26 Mâner de fixare pentru extinderea mesei 9
27 Compartiment de depozitare pentru
limitatorul paralel 18
28 Compartiment de depozitare pentru
limitatorul paralel 8
29 Mâner de blocare pentru reglajul unghiului
de înclinare în plan vertical
30 Clapă de siguranţă a întrerupătorului pornit-
oprit
31 Suport pentru cablu
32 Eliminare aşchii
33 Compartiment de depozitare pentru
limitatorul unghiular
34 Furtun de aspirare
35 Placă de bază
36 Şurub cu capul crestat în cruce pentru
fixarea penei de despicat 4
37 Degajări pentru placa intermediară
38 Pânză de ferăstrău
39 Suport pană pentru despicat
40 Set de fixare apărătoare
41 Set de fixare pentru prelungirea mesei de
lucru pentru ferăstrău
42 Tampon din cauciuc
43 Şină de ghidare a limitatorului unghiular
44 Manetă de fixare a limitatorul unghiular
45 Set de fixare limitator paralel
suplimentar/limitator unghiular
46 Manetă de fixare a limitatorului paralel
47 Şină profilată
OBJ_BUCH-783-003.book Page 352 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM