Slovensko | 413
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Zasukajte ročno kolesce, dokler kotni
kazalnik 56 na skali 57 ne prikaže željenega
jeralnega kota.
Ponovno zategnite aretirni nastavek 29.
Za hitro in natančno nastavitev standardnih
kotov 90° in 45° so na ohišju prisotni končni
prisloni.
Nastavitev paralelnih prislonov
Paralelni prislon 8 (glejte sliko E)
Oznaka v povečevalnem steklu 58 prikazuje
nastavljen razmak paralelnega prislona k
žaginemu listu na sklali 13.
Pozicionirajte paralelni prislon na željeno
stran žaginega lista. (glejte tudi Montaža
paralelnega naslona, stran 410)
Za sprostitev potegnite vpenjalni ročaj 46 v
smeri navzgor in premaknite paralelni
prislon, dokler povečevalno steklo 58 ne
prikaže željen razmak do žaginega lista.
Za pritrditev paralelnega prislona pritisnite
vpenjalni ročaj 46 navzdol.
Paralelni prislon 10 na razširitvi mize
(glejte sliko F)
Paralelni prislon 10 lahko namestite ali levo ali
pa desno od razširitve mize 9.
Barve na nalepki na paralelnem prislonu
sovpadajo z barvami skale 59 na sprednjem
vodilnem drogu. Skala prikazuje glede na
položaj paralelnega prislona razmak do žaginega
lista.
Privijte paralelni prislon v željen položaj na
razširitvi mize.
Z roko sezite pod razširitev mize in slednjo
potegnite tako daleč navzven, dokler zelena
oz. rumena skala ne prikazuje željen razmak
do žaginega lista.
Nastavitev dodatnega paralelnega
prislona
Pri žaganju ozkih obdelovancev in pri rezanju
vertikalnih jeralnih kotov morate na paralelni
prislon montirati dodatni paralelni prislon 18 iz
aluminija 8. (glejte sliko g2)
Kratki obdelovanci se lahko pri žaganju vkleščijo
med paralelni prislon in žagin list, kjer jih lahko
zajame dvigujoč žagin list in jih vrže stran.
Zaradi tega nastavite dodatni paralelni prislon
tako, da njegov konec vodila seže do področja
med sprednjim zobom žaginega lista in sredino
žaginega lista.
V ta namen sprostite pritrditvene nastavke
48 in temu ustrezno premaknite dodatni
paralelni prislon 18.
Nato nastavke ponovno zategnite.
Pri žaganju visokih, ozkih obdelovancev
morate dodatni paralelni prislon 18 iz aluminija
montirati direktno na paralelni prislon 8.
(glejte sliko g3)
Zagon
Vklop (glejte sliki G1G2)
Potisnite rdeč gumb za IZKLOP V SILI 14 na
levo in odprite rumen varnostni pokrov 30.
Za zagon pritisnite zeleno tipko za vklop 60.
Nato zaprite varnostni pokrov, brez da bi
zaskočil.
Izklop (glejte sliko G3)
Pritisnite na rdeč gumb za IZKLOP V SILI 14.
Izpad oskrbe z električnim tokom
Stikalo za vklop in izklop je tako imenovano
stikalo ničelne pozicije, ki prepreči ponovni
zagon električnega orodja po prekinjeni oskrbi z
električnim tokom (npr. povlečenje omrežnega
vtiča med obratovanjem.
Za ponovni zagon električnega orodja morate
ponovno pritisniti zeleno vklopno tipko 60.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 413 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM