Česky | 263
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Zobrazené komponenty
Číslování zobrazených komponent se vztahuje
na vyobrazení elektronářadí na obrázkových
stranách.
1 Posuvné saně
2 Prodloužení stolu
3 Vkládací deska
4 Rozpěrný klín
5 Odsávací hrdlo na ochranném krytu
6 Ochranný kryt
7 Samolepka pro označení čáry řezu
8 Podélný doraz
9 Rozšíření stolu
10 Podélný doraz rozšíření stolu 9
11 Stůl pily
12 Ruční kolo pro zvednutí a spuštění pilového
kotouče
13 Stupnice vzdálenosti pilového kotouče k
podélnému dorazu 8
14 Knoflík nouzového vypnutí
15 Vodící drážka podélného dorazu 8
16 Úhlový doraz
17 Očkový klíč (23 mm; 13 mm)
18 Přídavný podélný doraz (hliník)
19 Upevňovací šroub úložiště pilového kotouče
20 Montážní otvory
21 Vodící drážka pro úhlový doraz
22 Posouvací tyčka
23 Upevňovací knoflík prodloužení stolu 2
24 Aretační páčka posuvných saní
25 Upevňovací knoflík podélného dorazu 10
26 Upevňovací knoflík rozšíření stolu 9
27 Úložiště přídavného podélného dorazu 18
28 Úložiště podélného dorazu 8
29 Aretační knoflík pro nastavení vertikálního
úhlu sklonu
30 Bezpečnostní klapka spínače
31 Držák kabelu
32 Výfuk třísek
33 Úložiště úhlového dorazu
34 Odsávací hadice
35 Deska dna
36 Šestihranný šroub pro upevnění rozpěrného
klínu 4
37 Vybrání pro vkládací desku
38 Pilový kotouč
39 Uchycení rozpěrného klínu
40 Upevňovací sada Ochranný kryt
41 Upevňovací sada
Prodloužení stolu
42 Gumový nárazník
43 Vodící kolejnice úhlového dorazu
44 Zajišťovací knoflík na úhlovém dorazu
45 Upevňovací sada Přídavný podélný
doraz/úhlový doraz
46 Upínací páčka podélného dorazu
47 Profilová kolejnice
48 Upevňovací knoflíky přídavného podélného
dorazu (hliník)
49 Přídavný podélný doraz (umělá hmota)
50 Páčka aretace vřetene
51 Upínací matice
52 Upínací příruba
53 Nástrojové vřeteno
54 Zajišťovací knoflík úhlu pokosu
(horizontální)
55 Ukazatel úhlu na úhlovém dorazu
56 Ukazatel úhlu (vertikální)
57 Stupnice pro úhel sklonu (vertikální)
58 Lupa
59 Stupnice vzdálenosti pilového kotouče k
podélnému dorazu 10
60 Tlačítko zapnutí
61 Seřizovací šroub pro nastavení
standardního vertikálního úhlu sklonu 90°
62 Seřizovací šroub pro nastavení
standardního vertikálního úhlu sklonu 45°
63 Šroub ukazatele úhlu (vertikální)
64 Matice pro nastavení upínací síly podélného
dorazu 8
65 Seřizovací šrouby vůle posuvných saní
66 Seřizovací šrouby vkládací desky
67 Prohlubně pro uchopení
68 Upevňovací sada Podstavec*
69 Podstavec*
*Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k
standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušen-
ství naleznete v našem programu příslušenství.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 263 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM