306 | Magyar
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Munkavégzési tanácsok
Általános fűrészelési tájékoztató
f Bármely vágás megkezdése előtt először
gondoskodjon arról, hogy a fűrészlap
sohase érhessen hozzá az ütközőkhöz vagy
a berendezés egyéb alkatrészeihez.
Óvja meg a fűrészlapot a lökésektől és
ütésektől. Ne tegye ki a fűrészlapot oldalirányú
nyomás hatásának.
A feszítőéknek egy síkban kell lennie a
fűrészlappal, hogy a munkadarab ne
ékelődhessen be.
Ne munkáljon meg deformálódott
munkadarabokat. Csak olyan munkadarabokat
munkáljon meg, amelyeknek van egy olyan
egyenes élük, amellyel hozzá lehet szorítani
azokat a párhuzamos ütközőhöz.
A tolófát mindig az elektromos kéziszerszámon
tárolja.
Ne használja az elektromos kéziszerszámot
szegélyezésre, hornyok vagy rések vágására.
A vágási vonal bejelölése
Rajzolja fel a köralakú sárga 7 öntapadó
címkére a fűrészlap vastagságát.
Így a munkadarabot a fűrészeléshez
pontosan be lehet állítani, anélkül, hogy
ehhez fel kellene nyitni a védőbúrát.
A kezelő elhelyezkedése (lásd a Hábrát)
f Sohase álljon a fűrészlappal egy vonalban
az elektromos kéziszerszám előtt, hanem
mindig csak a fűrészlaptól oldalra. Ezzel a
teste védve van egy lehetséges visszarugás
következményeitől.
Tartsa távol a kezét, az ujjait és a karját a
forgó fűrészlaptól.
Kérjük, ügyeljen a következőkre:
A munkadarabot mindig mindkét kezével
tartsa és nyomja erősen rá a fűrészasztalra,
ez különösen az ütköző nélkül végzett
munkákra vonatkozik. (lásd az Iábrát)
Keskeny munkadarabok és függőleges
sarkalószögek fűrészelésekor mindig
használja a készülékkel szállított 22 tolófát és
a 18 kiegészítő párhuzamvezetőt.
(lásd a „J” ábrát)
A munkadarab legnagyobb megengedett
méretei
Fűrészelés
Egyenes vágások végrehajtása
Állítsa be a 8 párhuzamos ütközőt a kívánt
vágási szélességre. (lásd Állítsa be a
párhuzamvezetőket, a 305 oldalon)
Tegye fel a feldolgozásra kerülő
munkadarabot a fűrészasztalra a 6
védőburkolat elé.
Emelje fel vagy eressze le a 12 kézikerékkel
annyira a fűrészlapot, hogy a felső
fűrészfogak kb. 5 mm-rel legyenek a
munkadarab felülete felett.
Megjegyzés: Gondoskodjon arról, hogy a
védőbúra megfelelően legyen beállítva. A
védőbúrának a fűrészelés közben mindig fel kell
feküdnie a munkaradabra.
Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.
Tolja keresztül egyenletes előtolással a
fűrészfejet a munkadarabon.
Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot és
várjon, amíg a fűrészlap teljesen leáll.
Függőleges sarkalószögek fűrészelése
Állítsa be a kívánt függőleges sarkalószöget.
(lásd A függőleges sarkalószög beállítása,
a 304 oldalon)
Hajtsa végre megfelelő módon a Egyenes
vágások végrehajtása szakaszban leírt
munkalépéseket.
függőleges
sarkalószög
A munkadarab
legnagyobb
megengedett
magassága [mm]
90°
75
45°
63
OBJ_BUCH-783-003.book Page 306 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM