332 | Українська
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
f Ні в якому разі не вмикайте
електроприлад без вставного щитка. У
разі пошкодження замініть щиток. Без
бездоганного вставного щитка можна
поранитися об пиляльний диск.
f Закріплюйте оброблюваний матеріал. За
допомогою затискного пристрою або лещат
оброблюваний матеріал фіксується
надійніше ніж при триманні його в руці.
f Тримайте робоче місце в чистоті.
Особливу небезпеку являють собою суміші
матеріалів. Пил легких металів може
спалахувати або вибухати.
f Ніколи не відходьте від робочого інстру-
менту, поки він повністю не зупиниться.
Робочий інструмент, що ще рухається по
інерції, може спричиняти тілесні
ушкодження.
f Не користуйтеся електроприладом з пош-
кодженим електрошнуром. Якщо під час
роботи електрошнур буде пошкоджено,
не торкайтеся пошкодженого електро-
шнура і витягніть штепсель з розетки.
Пошкоджений електрошнур збільшує
небезпеку ураження електричним струмом.
Символи
Нижчеподані символи можуть знадобиться Вам при користуванні Вашим електроприладом. Будь
ласка, запам’ятайте ці символи та їх значення. Правильне розуміння символів допоможе Вам
правильно та небезпечно користуватися електроприладом.
Символ Значення
f Вдягайте навушники. Шум може пошкодити слух.
f Вдягайте пилозахисну маску.
f Вдягайте захисні окуляри!
f Небезпечна зона! За можливістю не підставляйте в неї
руки та пальці.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 332 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM