Slovensko | 415
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Žaganje vodoravnih jeralnih kotov z
aretiranimi potisnimi tirnicami
Nastavite željen vodoravni jeralni kot. (glejte
Nastavitev vodoravnih jeralnih kotov,
stran 412)
Kotni prislon mora biti prosto premakljiv v
vodilnem utoru 21 (levo ali desno). V ta
namen po potrebi sprostite pritrdilni
nastavek 44.
Nato postopajte po delovnih korakih, ki so
navedeni v poglavju Žaganje ravnih rezov.
Žaganje vodoravnih jeralnih kotov s pomočjo
potisne tirnice
Nastavite željen vodoravni jeralni kot. (glejte
Nastavitev vodoravnih jeralnih kotov,
stran 412)
Poklopite aretirno ročico 24 na desno in
potegnite potisno tirnico 1 v smeri naprej.
(glejte sliko B)
Položite obdelovanec na rezalno mizo pred
zaščitni pokrov 6.
Namestite kotni prislon 16 pred obdelovanec
v levi vodilni utor 21. Ta položaj aretiranje
tako, da trdno zategnite pritrdilni nastavek
44.
Nato postopajte po delovnih korakih, ki so
navedeni v poglavju Žaganje ravnih rezov.
Preverjanje in izvajanje osnovnih
nastavitev
Da zagotovite precizne reze, morate po intenzivni
uporabi preveriti osnovne nastavitve električnega
orodja in jih eventualno ponovno opraviti.
Za to potrebujete izkušnje in ustrezno specialno
orodje.
To delo bo hitro in zanesljivo opravila servisna
delavnica Bosch.
Nastavitev standardnega jeralnega kota 90°
(navpično)
Nastavite navpični jeralni kot 90°.
Preverite:
Nastavite kaliber kota na 90° in ga postavite
na rezalno mizo 11.
Krak kalibra kota mora biti po celotni dolžini
poravnan v liniji z žaginim listom 38.
Nastavitev: (glejte sliko K)
Sprostite aretirni nastavek 29 in pridržite
žagin list s pomočjo ročnega kolesca 12 v
položaju 90°.
Sprostite justirni vijak 61 in nato ponovno
pritegnite aretirni nastavek 29.
Zasukajte justirni vijak tako daleč v smeri
noter ali ven, dokler ni krak kalibra kota na
celotni dolžini poravnan z žaginim listom.
Nato ponovno trdno zategnite aretirni
nastavek 29.
Če kazalnik kota 56 po nastavitvi ni v isti liniji z
oznako 90° na skali 57, sprostite vijak 63 z
običajnim križnim vijačnikom in naravnajte
kazalnik kota vzdolž oznake 90°.
Nastavitev standardnega jeralnega kota 45°
(navpično) (glejte sliko K)
Ponovite zgoraj navedene delovne korake
temu ustrezno za vertikalni jeralni kot 45°:
Sprostitev aretirnega nastavka 29,
Nastavitev justirnega vijaka 62.
Pri tem ne smete premakniti kotnega kazalnika
56.
Nastavitev vpenjalne sile paralelnega prislona
(glejte sliko L)
Vpenjalna sila paralelnega prislona 8 lahko pri
pogosti uporabi popusti.
Matico 64 morate pritegniti tako močno,
dokler se paralelni prislon lahko ponovno
trdno fiksira na rezalni mizi.
Nastavitev zračnosti potisne tirnice
(glejte sliko M)
Če je po pogosti uporabi zračnost potisne
tirnice 1
prevelika, pritegnite justirne vijake
65.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 415 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM