Slovensko | 405
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Izvedite nastavitev vertikalnega jeralnega kota (žagin list se
lahko nagiba) v vrstnem redu, kot je prikazano.
Prikazuje maksimalno dopustno višino obdelovanca pri
vertikalnih standardnih jeralnih kotih 90° in 45°.
Upoštevajte mere žaginega lista. Premer izvrtine mora
natančno ustrezati vretenu orodja. Ne uporabljajte reducirnih
kosov ali adapterjev.
Pri menjavi žaginega lista pazite na to, da širina reza ni manjša
in da debelina osnovnega žaginega lista ni večja od debeline
razpornega klina.
Prikazuje funkcijo pritrdilnega nastavka na kotnem prislonu pri
nastavitvi vodoravnih jeralnih kotov.
Prikazuje možne položaje paralelnega prislona na razširitvi
mize.
Barve na nalepki sovpadajo z barvami skale na sprednjem
vodilnem drogu. Skala prikazuje glede na položaj paralelnega
prislona razmak do žaginega lista.
Simbol Pomen
1.
4.
3.
2.
Push
90°
45°
75 mm
63 mm
140mm - 250mm
220mm - 520mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 405 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM