422 | Hrvatski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Provedite namještanje vertikalnog kuta kosog rezanja (list pile
se može zakretati) prikazanim redoslijedom.
Pokazuje maksimalno dopuštenu visinu izratka kod vertikalnih
standardnih kutova kosog rezanja 90° i 45°.
Pridržavajte se dimenzija lista pile. Promjer otvora mora bez
zazora točno odgovarati vretenu alata. Ne koristite redukcijske
komade ili adaptere.
Kod zamjene lista pile pazite da širina reza ne bude manja, a
debljina lista pile ne veća od debljine klina raspora.
Pokazuje funkciju ručice za utvrđivanje na kutnom graničniku
kod namještanja horizontalnog kuta kosog rezanja.
Pokazuje moguće položaje graničnika paralelnosti na
proširenju stola.
Boja naljepnice odgovara boji skale na prednjem vodećem
štapu. Skala ovisno od položaja graničnika paralelnosti,
pokazuje razmak do lista pile.
Simbol Značenje
1.
4.
3.
2.
Push
90°
45°
75 mm
63 mm
140mm - 250mm
220mm - 520mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 422 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM